Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2018 yil may oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

1. Abduraxmonov I., Zakirxodjayeva Sh. “Sug‘urta ishi” fanidan uslubiy qo‘llanma.

2. Asamxodjayeva Sh. “Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish” fanidan amaliy mashg‘ulot uchun uslubiy qo‘llanma.

3. Asamxodjayeva Sh. “Xorijiy investitsiyalar” fanidan amaliy mashg‘ulot uchun uslubiy qo‘llanma.

4. Abdullayev U. “Pul-kredit orqali muvofiqlashtirish” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

5. Бобакулов Т., Абдуллаев У. “Монетар сиёсат” фанидан амалий машғулот ўтказиш бўйича услубий қўлланма.

6. Davronov Z., Sultonova A., Okyulov X. “Falsafa: (Etika. Estetika. Mantiq)” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

7. Жиянова Н., Тухтабаева С. Подготовка, написание, оформление и защита курсовой работы по дисциплине “Международные финансовые отношения”. Методическое пособие.

8. Zakirxodjayeva Sh. “Sug‘urta nazariyasi” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tish uchun uslubiy qo‘llanma.

9. Ибрагимов К. Методическое пособие по проведению семинарских занятий по дисциплине “Теория и практика построения демократического общества в Узбекистане”.

10. Ибрагимов К. Методическое пособие по проведению семинарских занятий по дисциплине “Социология”.

11. Кенжабаев А., Маннанова Ш., Джуманиязова М. Методическое пособие по семинарским занятиям по предмету “Информационно-коммуникационные технологии”.

12. Mamadayupova Sh. English for economic purposes.

13. Primov M., Qo‘ng‘irov I. “Falsafa va O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

14. Primov M., Safarova T. “Sotsiologiya” fanidan amaliy mashg‘uloti o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

15. Raxmanov A., Abdullayev A. “Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

16. Raimjanova M. “Investitsiya loyihalari ekspertizasi” fanidan amaliy mashg‘ulot uchun uslubiy qo‘llanma.

17. Raimjanova M. “Qimmatli qog‘ozlar qiymatini baholash” fanidan amaliy mashg‘ulot uchun uslubiy qo‘llanma.

18. Сабирова Л. Методическое пособие для подготовки студентов магистратуры к практическим занятиям по дисциплине “Инвестиционная политика”.

19. Сабирова Л. Методическое пособие для подготовки студентов к практическим занятиям по дисциплине “Иностранные инвестиции”.

20. Тошмуродова Б., Ҳамдамов О., Турсунова Н., Зокиржонов М. “Молиявий менежмент” фанидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма.

21. Tojiboyeva D. “Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish. Uslubiy qo‘llanma.

22. Xomitov K., Nurbekov O. “Ko‘char mulk qiymatini baholash” fanidan amaliy mashg‘ulot uchun uslubiy qo‘llanma.

23. Xomitov K. “Biznes qiymatini baholash” fanidan amaliy mashg‘ulot uchun uslubiy qo‘llanma.

24. Xujamkulov D., Axmedova D., Saidaxmedova Z. “Investitsiya loyihalarini boshqarish” fanidan amaliy mashg‘ulotlar olib borish uchun uslubiy qo‘llanma.

25. Xujamkulov D. Yunusova S. Amaliy mashg‘ulotlar olib borish uchun uslubiy qo‘llanma.

26. Шадиев Х., Хабибуллаев И. Статистика. Методическое пособие. (I часть).

27. Шаякубов Ш. “Молиявий ҳисобот аудити” фанидан магистратура мутахассисликларида амалий амалий машғулотлар ўтказиш учун услубий қўлланма.

28. Элмирзаев С. Современное корпоративное управление. Методическое пособие для практических занятий.

29. Элмирзаев С., Ҳамдамов О., Шерқўзиева Н., Хасанова Х. “Молиявий менежмент” фанидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма.

30. Элмирзаев С. “Илмий тадқиқот методологияси” фанидан амалий машғулот ўтказиш бўйича услубий қўлланма.

31. Ergashev E., Shermuxamedov B., Rahimov A. “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik” fanidan amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

32. Qosimova S. “Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” fanidan amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

33. Habibullayev I. Ekonometrika bo‘yicha praktikum. Uslubiy qo‘llanma.

34. Hakimov B., Ismailova M. “Economical analysis”. Practice book.

35. Давлетов И. Аграр соҳада интеллектуал мулк объектларнинг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.

36. Махсудов Б. Бошқарув ҳисобида бюджетлаштириш методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати.

37. Меҳмонов С. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати.

38. Темирханова М. Туристик корхоналарда молиявий ҳисоб ва ҳисоботни такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.

39. Ҳожиев М. Нодавлат нотижорат ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov