Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2024 yil yanvar oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

UO’K: 323(575.1)
M 54

Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023 y. – 416 b. 85571 so‘m. 5 nusxa.

Kitobning ushbu nashrida saylov oldi uchrashuvlari paytida xalq bilan muloqot jarayonida o’rtaga tashlangan muhim fikr-mulohazalar, taklif va tashabbuslar, bugungi taraqqiyotimiz va istiqbol rejalariga oid xulosalar ham o’z aksini topgan.

УДК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2022 й. – 440 б. 88558 cўм.
7 нусха.

Эътиборингизга ҳавола қилинаётган ушбу китобда бугунги кунда юртимизда Янги Ўзбекистонни ва Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш борасида амалга оширилаётган туб ўзгариш ва ислоҳотларнинг мақсади, мазмун-моҳияти ҳамда устувор йўналишлари ва бошқалар ҳақида атрофлича фикр юритилади.

UO’K: 323(575.1)
M 54

Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik. 5-jild. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023 y. – 408 b. 83312 so‘m. 5 nusxa.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlarining 5-jildiga mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi eng muhim voqealar, xalqaro miqyosda bo’lib o’tgan forum va sammitlarda so’zlangan nutq va ma’ruzalar, yurtimizda keng nishonlanib kelinayotgan umumxalq bayramlari, tarixiy sanalar, ommaviy tadbir va marosimlar munosabati bilan yo’llangan tabrik va qutlovlar kiritilgan.

УЎК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистонда эркин ва фаровон яшайлик. 5-жилд. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2023 й.
– 408 б. 83984 cўм. 5 нусха.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев асарларининг 5-жилдига мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги энг муҳим воқеалар, халқаро миқёсда бўлиб ўтган форум ва саммитларда сўзланган нутқ ва маърузалар, юртимизда кенг нишонланиб келинаётган умумхалқ байрамлари, тарихий саналар, оммавий тадбир ва маросимлар муносабати билан йўлланган табрик ва қутловлар киритилган.

УДК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Нам жить в Новом Узбекистане – свободной и процветающей стране. 5-том. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2023 г. – 352 с. 113172 сум. 5 экз.

В пятый том произведений Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева включены выступления и доклады в связи с важнейшими событиями в общественно-политической жизни нашей страны, речи на саммитах, встречах с главами иностранных государств, а также поздравления и приветсвия по случаю знаменательных дат и международных форумов

УДК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Жаңа Өзбекстанда еркин ҳәм абадан жасайық. 5-том. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2023 г. – 408 б. 116834 сум. 5 экз.

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев шығармаларының 5-томына елимиздиң социаллық-сиясий турысындағқ ең әҳмийетли ўақыялар, халықаралық көлемде болып өткен форум ҳәм саммитлерде сөзлери ҳәм баянатлары, елимизде кеңнен белгиленип киятырған улыўмахалық байрамлар, тарихый сәнелер, ғалабалық илаж ҳәм мәресимлер мунәсибети менен жолланған қутлықлаўлар киргизилген

UO’K: 323(575.1)
M 54

Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz.
6-jild. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022 y. – 520 b.
95716 so‘m. 5 nusxa.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlarining 6-jildiga mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi eng muhim voqealar, xalqaro miqyosda bo’lib o’tgan forum va sammitlarda so’zlangan nutq va ma’ruzalar, yurtimizda keng nishonlanib kelinayotgan umumxalq bayramlari, tarixiy sanalar, ommaviy tadbir va marosimlar munosabati bilan yo’llangan tabrik va qutlovlar kiritilgan.

УЎК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислоҳотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. 6-жилд. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2023 й. – 536 б. 94248 сўм. 5 экз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев асарларининг 6-жилдига мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги энг муҳим воқеалар, халқаро миқёсда бўлиб ўтган форум ва саммитларда сўзланган нутқ ва маърузалар ва бошқалар муносабати билан йўлланган табрик ва қутловлар киритилган.

УЎК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Мы решительно продолжим курс демократических реформ на основе Стратегии развития Нового Узбекистана. 6-том. – Т.: O‘zbekiston, 2023 г. – 520 с. 132073 сўм. 5 экз.

Шестой том произведений Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева включены выступления и доклады в связи с важнейшими событиями в общественно-политической жизни нашей страны, а также поздравления и приветствия по случаю знаменательных дат и международных форумов

УЎК: 323(575.1)
M 54

Мирзиёев Ш. М. Жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы тийкарында демократиялық реформалар жолын қатаң даўам еттиремиз. 6-том. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2023 г. – 536 б. 135422 сум. 5 экз.

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев шығармаларының 6-томына елимиздиң социаллық-сиясий турысындағқ ең әҳмийетли ўақыялар, халықаралық көлемде болып өткен форум ҳәм саммитлерде сөзлери ҳәм баянатлары, елимизде кеңнен белгиленип киятырған мунәсибети менен жолланған қутлықлаўлар киргизилген.

UO’K: 004(038)
А 90

Axborot texnologiyalari atamalarining izohli   lug‘ati: O. P. Axmedova, M. H. Nazarova. – T.: Kafolat print company, 2022 y. – 824 b. 151000 so‘m. 9 nusxa.

Ushbu lug‘at O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosi doirasida AKT sohasi xodimlari, oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari talabalari hamda barcha qiziquvchilar foydalanishi mumkin bo’lgan terminologik bazani shakllantirish maqsadida tuzildi.

UO’K: 821.316.728(575.1)
I 60

Inson qadri. Yoqubov B., Nishonov E., Bo‘riboyev I., Mirzaqulov Z. – T.: O‘zbekiston, 2023 y. – 200 b. 100172 so‘m. 1 nusxa.

To’plamda davlat va jamoat arboblari, taniqli yozuvchi va shoirlar, jurnalistlar, mashhur san’atkorlar hamda o’z hayoti misolida mehr va e’tibor ko’rgan oddiy insonlarning fikr-mulohazalari, samimiy e’tiroflari jamlangan.

UO’K: 37.02:821.512.133(075)
Yo’ 58

Yo‘ldosh Q. Yo‘ldosh M. O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi: darslik. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022 y. – 408 b. 52900 so‘m. 14 nusxa.

“O’zbek adabiyotini o’qitish metodikasi” darsligi “Filologiya va tillarni o’qitish” ixtisosligi bo’yicha ta’lim olayotgan bakalavriat yo’nalishidagi talabalarga mo’ljallangan. Unda adabiyot o’qitishning eng yangi va samarali usullaridan foydalanish yo’llari ko’rsatib berilgan.

UO’K: 336:004.056
B 26

Baltayev J. B. Moliya-bank tizimida axborot texnologiyalar va axborot xavfsizligi: o‘quv qo‘lanma. – T.: Ziyo nashr-matbaa, 2023 y. – 204 b. Ҳадя. 4 нусха.

“Moliya-bank tizimida axborot texnologiyalar va axborot xavfsizligi” fanidan amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish uchun mo’ljallangan. Qo’llanmaning asosiy maqsadi magistrantning ma’ruza mashg’ulotlaridan olgan nazariy bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan.

UO’K: 336.77(075.8)
E 45

Ernazarov N. S., G‘aniyeva U. A. Pul muomalasi va kredit: o‘quv qo‘llanma. – T.: Tahririy nashriyot, 2023 y. – 220 b. 58892 so‘m.
30 nusxa.

O’quv qo’llanmada pul muomalasi va kreditning vujudga kelishi, rivojlanishi va takomillashuv jarayonining nazariy jihatlari, shuningdek xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tashkil topishi, vazifa va maqsadlari qisqa, aniq va ravon tilda yozilgan.

UO’K: 37.02:811.512.133
M 96

Muxitdinova X. S. O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodikasi: o‘quv qo‘llanma. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023 y. – 312 b. 52900 so‘m.
14 nusxa.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O’zbek tilini rivojlantirish jamg’armasi mablag’lari hisobidan chop etildi.

UO’K: 336.22(075.8)
Sh 74

Shodiyev O. A. Soliqlar va soliqqa tortish
(4-modul). Yuridik shaxslarni soliqqa tortish: o‘quv qo‘llanma. – T.: Tahririy nashriyot, 2023 y. – 352 b. 120919 so‘m. 50 nusxa.

Mazkur o’quv qo’llanmada “Soliqlar va soliqqa tortish (4-modul) Yuridik shaxslarni soliqqa tortish” fanining mazmuni, predmeti va vazifalari, yuridik shaxslar tushunchasi va ularni soliqqa tortish tartibi, yuridik shaxslardan olinadigan soliqlarning respublikamiz budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati va boshqa ko’plab mavzular yoritilgan.

UO’K: 811.512.133(038)
A 29

Abdiyev M.,  Ibatova A. Novvoylik terminlari izohli lug‘ati: – T.: Kafolat print company, 2023 y. – 164 b. 37900 so‘m. 2 nusxa.

Yurtimizda shu kunga qadar o’zbek tilida non va non mahsulotlari terminlariga oid izohli lug’at yaratilmagan. Ushbu izohli lug’atda o’zbek tilida novvoychilik terminlarining izohi, alifbo ko’rsatkichi asosida bayon qilingan. Lug’at materiallari sohaga oid mavjud qo’llanmalar va turli tipdagi lug’atlardan hamda respondentlar bergan ma’lumotlar asosida shakllantirilgan.

UO’K: 811.512.133(035)
Ж 96

Jo‘rayeva B. O‘zbek xalq paremalarining sinonimik lug‘ati. – T.: Kafolat print company, 2023 y. – 144 b. 38100 so‘m. 1 nusxa.

Ushbu kitob o’zbek xalq paremalari sinonimiyasiga bag’ishlangan dastlabki lug’at hisoblanadi. Ishning kirish qismida maqolning matal hamda maqol-matal tipidagi paremalardan farqi tushuntirilib, maqol, matal va maqol-matal tipidagi paremalar bilan bog’liq sinonimiya hodisasi haqida fikr yuritilsa, lug’at qismiga ikki parema qatnashadigan sinonimik uyadan qirq to’rt parema qatnashadigan sinonimik uydan qirq to’rt parema qatnashadigan sinonimik uyagacha qamrab olingan.

UO’K: 811.512.133(075.8)
T 60

Teshaboyeva Z. Q. “Boburnoma”dagi frazeologik birliklarning o‘zbekcha-ruscha-inglizcha lug‘ati: lug‘at. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2023 y. – 264 b. 123000 so‘m. 25 nusxa.

Mazkur lug’at mumtoz asar “Boburnoma”dagi frazeologik birliklarning kognetiv-konseptual o’rganish, “Boburnoma” (2002), “Boburnoma”ning tabdili (2008), ruscha tarjimasi (2008), J.Leyden-V.Erskin (1826), A.S.Beverij (1921) va V.Tekston (1996)ning inglizcha tarjimasiga bag’ishlangan.

UO’K: 004.038
A 90

O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati: Begmatov E. A. 90 000 ga yaqin so‘z. – T.: Kafolat print company, 2023 y. – 648 b.
85000 so‘m. 12 nusxa.

Ushbu lug’at lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosida tartib berilgan, o’zbek tili leksikasida, bir qator so’zlar imlosida keyingi yillarda ro’y bergan sezilarli o’zgarishlarni hisobga olgan, avvalgi imlo lug’atlariga nisbatan so’z va terminlarni kengroq aks ettirgan lug’atdir.

UO’K: 811.512.133’373.421(038)
M 16

O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati.
II jild: ikki jildli. Mahmudov N., Lutfullayeva D., Odilov Y. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022 y. – 488 b. 58700 so‘m. 1nusxa.

Mazkur lug’atda ilk marta ona tilimizning boyligi hisoblangan leksik sinonimlarning keng qamrovli leksikografik talqini amalga oshirildi. Lug’atdan leksik sinonimlarning leksikografik izohlari sinonimik qatordagi so’zlarning ma’no nozikliklari, bu ma’noviy farqlanishlarnidalilovchi, ijobiy salbiy bahosi hamda uslubiy o’ziga xosliklarni ko’rsatuchiillyustrativ misollar o’rin olgan.

UO’K: 811.512.133(038)
M 14

O‘zbek tilining o‘quv imlo lug‘ati: словарь. – T.: Kafolat print company, 2023 y. – 440 b.  58075 so‘m. 8 nusxa.

Ushbu lug’at umumta’lim maktablari, akademik litseylar o’quvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda 27 000 ortiq so’z va so’zshakllarning to’g’ri yozilishi ko’rsatib berilgan. Shuningdek lug’atdan keyingi yillarda hozirgi o’zbek adabiy tiliga o’zlashgan, o’zbek adabiy tilida barqarorlashgan yangi o’zlashmalar ham joy olgan.

УДК: 662.311.2
B 20

Балтаев Ж. Б. Модель и методы повышения эффективности диагностирования микропроцессорных устройств на основе средств многоканального сигнатурного анализа: монография. – Т.: Ziyo nashr-matbaa, 2023 г. – 180 с. Дар
4 экз.

В монографии объясняется, что на основе многоканального анализатора сигнатур разработана математическая модель снижения времени и повышения эффективности поиска неисправностей микропроцессорных устройств, надежности средств контроля и диагностики.

УДК: 634.8-035.63/64(043.3)
С 19

Сапаев Д. Х. Статистическая оценка и эконометрический анализ стратегического развития виноградно-винодельческого кластера: монография. – Андижан: Издательство Андижанского института машиностроения, 2023 г. – 112 с. Дар. 5 экз.

В монографии рассматриваются проектируемые кластерные модели в стратегическом управлении предприятий отрасли. Даны предложения по отраслевому стратегическому развитию межотраслевых производств, а также разработана методика применения системного моделирования в управлении виноградно-винодельческим производством.

УЎК: 338.486.6:336.14.01
Т 87

Турабов С. А. Бюджет ташкилотларини молиялаштиришда давлат харидлари тизимини такомиллаштириш: монография. – Т.: Taxririy nashriyot, 2023 й. – 184 б. Ҳадя.
4 нусха.

Мазкур монография бюджет жараёнининг энг мухим босқичи саналган бюджет ташкилотларини молиялаштиришда давлат харидлари тизимини такомиллаштириш масалаларига бағишланган.

UO’K: 314
A 34

Ayollar va erkaklar. Женщины и мужчины (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 260 b. 83000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:372.8
O’ 16

O‘zbekistonda ta‘lim. Образование в Узбекистане (2018-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 213 b. 100000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:614.1
O’ 16

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash. Здравоохранение в Узбекистане (2019-2022): statistik qo‘llanma. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 278 b. 129000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311
O’ 16

O‘zbekiston Respublikasi yillik statistik to‘plami. Статистический ежегодник Республики Узбекистан (2013-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 269 b. 153000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 314
O’ 16

O‘zbekiston demografik yillik to‘plami. Демографический ежегодник Узбекистана (2018-2022): statistik to‘plam.  Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 213 b. 77000 so‘m.
1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311.3
O’ 16

O‘zbekiston hududlarining yillik statistik to‘plami. Статистический ежегодник регионов Узбекистана
(2021-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 290 b. 147000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:330.59
O’ 16

O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi. Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник.
– T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 238 b. 84000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311
O’ 16

O‘zbekiston raqamlarda. Узбекистан в цифрах (2021-2022): statistik to‘plam. статистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 257 b. 99000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311
O’ 16

O‘zbekistonda narxlar. Цены в Узбекистане: statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 157 b. 48000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:061
O’ 16

O‘zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat. Наука и инновационная деятельность в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam.  Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 138 b. 54000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:061
O’ 16

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi. Сельское хозяйство Узбекистана (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистик тўплам. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 288 b. 90000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:658.6
O’ 16

O‘zbekistonda savdo. Торговля в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 133 b. 56000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311: 338; 62/69
O’ 16

O‘zbekiston sanoati. Промышленность Узбекистана (2019-2022): сборник. Statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 150 b. 67000  so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311: 338; 62/69
O’ 16

O‘zbekistonda transport va aloqa. Транспорт и связь в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 153 б. 57000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:004
O’ 16

O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari. Основные показатели развития информационного общества в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 165 b. 56000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311
O’ 16

O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik. Малое предпринимательство в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 191 b. 81000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311
O’ 16

O‘zbekistonda mehnat va bandlik. Труд и занятость в Узбекистане (2019-2022): сборник. Statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 150 b. 58000 so‘m.
1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311:330.322:69
O’ 16

O‘zbekistonda qurilish. Строительство в Узбекистане (2019-2022): statistik to‘plam. Cтатистический сборник. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, 2023 y. – 176 b. 62000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 336
O’ 16

“O‘zbekistonda xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirishning strategik yo‘nalishlari” mavzusida xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy anjuman materiallari to‘plami. J. Ataniyazov. – T.: Zebo prints, 2023 y. – 628 b. Hadya. 1 nusxa.

To’plamda “2022-2026 yillarga mo’ljallangan yangi O’zbekistoning Taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi Farmonlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida institutda “O’zbekistonda xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirishning strategik yo’nalishlari” mavzusida xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy anjuman materiallari mujassamlashtirilgan.

УЎК: 254.2
Ж 11

Жўраев Н., Халилов Н., Бўронов М. Авесто. – Т.: Ta‘lim nashriyoti, 2021 й. – 640 б. (Инсоният тафаккури жавоҳирлари). 148650 сўм. 2 нусха.

Ушбу жамланма Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фондининг «Инсоният тафаккури жавоҳирлари» китоблар жамланмасини нашр қилиш лойиҳаси доирасида чоп этилди.

УЎК: 001.894(09)
Қ 15

Қадимги шарқ цивилизацияларидан ёдгорликлар. Б. Юлдашев, Б. Назаров, А. Саъдуллаев. (Инсоният тафаккури жавоҳирлари). – T.: Ta‘lim nashriyoti, 2020 й. – 432 б. 121311 сўм. 1 нусха.

Мазкур жилддан қадимги яқин шарқ, Шумер, Миср, Хитой, Ҳинд тамаддунининг бебаҳо кашфиётлари ҳамда халқ оғзаки, ёзма ижодий меросининг сара асарлари ўрин олган. Оламшумул шуҳратга эга бўлган Шумер халқ эпоси – “Гилгамиш ҳақида достон” илк бор ўзбек тилида китобхонларга тақдим этилмоқда.

Eslatma: Ushbu ro’yxatdan avtoreferatlar o’rin olmagan. Ular bilan tanishish uchun adabiyotlarining batafsil ro’yxatini ko’chirib oling!

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov