Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2018 yil aprel oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

1. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбек ва рус тилларида.

2. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

3. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

4. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Миризёева Олий Мажлису.

5. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ахборотномаси 3-сон ўзбек ва рус тилларида.

6. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ахборотномаси  4-сон ўзбек ва рус тилларида.

7. Обидов М. Буюк ипак йўлидаги Шинжон: маълумотлар, сафар таасуротлари, таҳлилий мақолалар. Публицистик нашр (кирилл ва лотин ёзувида).

8. Бабаджанов Ш. Математика для экономистов. Учебное пособие.

9. Bakiyeva I. Mikroiqtisodiyot. O‘quv qo‘llanma. 

10. Zikirov O. Matematik fizika tenglamalari. O‘quv qo‘llanma.

11. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. O‘quv qo‘llanma / Ergashev E. va boshqalar. 

12. Malikov T. Moliya. O‘quv qo‘llanma.

13. Mamatov B. Pensiya jamg‘armasi faoliyati. O‘quv qo‘llanma.

14. Olimov M. Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv qo‘llanma.

15. Nabiyev E., Kutbitdinova M., G‘oyipnazarov S. Menejment. Marketing. O‘quv qo‘llanma.

16. Хамдамова Г., Жумаев О. Менеджмент. Маркетинг. Учебное пособие.

17. Хасанов Б. и другие. Анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие.

18. Ganiyeva B. Axborot-kutubxona katalogi va fondi. O‘quv qo‘llanma.

19. Alimova K., Mukhammedova N., Brewerton B. Becoming a teacher. Trainees’ Coursebook. 

20. Yo‘ldoshev N. Menejment asoslari va biznes reja. Darslik.

21. Meliboyeva N. Being a teacher. Trainees’ Coursebook.

22. Olimov M. Sport pedagogik mahoratini oshirish (yengil atletika). Darslik.

23. Туйчибаев М. Биохимия и биохимия спорта. Учебник.

24. Tursunov R., Hakimov N., Pulatov N. Biznes strategiyasi. Darslik.

25. To‘xtasinov M. Jarayonlar tadqiqoti. Darslik. 

26. Sharaxmetov Sh., Kurbanov O. Iqtisodchilar uchun matematika. Darslik.

27. Shoalimov A., Ilhamov Sh., Tojiboyeva Sh. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik.

28. Ganiyev S., Karimov M., Tashev K. Axborot xavfsizligi. Darslik.

29. Абдурахмонов И., Носирова Г., Казанцева А. Методическое пособие по предмету “Страховое дело”.

30. Абдалова З., Халбеков А. Методическое пособие по семинарским занятиям по дисциплине “Региональная экономика”.

31. Bazarova F. “Menejment” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tish. Uslubiy qo‘llanma.

32. Парпиева Н., Абдуллаева Г. Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине “Национальная идея: основные понятия и принципы”. 

33. Sarsenbayeva R. “Tarbiyaviy ishlar metodikasi” fanini o‘rganish yo‘llari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma.

34. Тошмуродова Б., Турсунова Н., Зокиржонов М. Практикум по дисциплине “Финансовый менеджмент”. Тесты и задачи. 

35. Ханова Н., Шаисламова Н. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисцплине “Оценка инвестиций”.

36. Xanova N., Shaislamova N. Investitsiyalarni baholash fanidan amaliy mashg‘ulot. Uslubiy qo‘llanma.

37. Ханова Н. Методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине “Инвестиция”.

38. Xalilova X., Begimova D. Mintaqaviy iqtisodiyot: termin va tushunchalar izohli lug‘ati.

39. Алматова Д. Минтақаларда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиршга инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати.

40. Меҳмонов С. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. 

41. Ҳожиев М. Нодавлат нотижорат ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov