Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2023 yil noyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

УЎК: 355/359(092)(575.1)
Р 29

Раҳимов Ж. Амир Темур – буюк давлат арбоби ва улуғ саркарда. – Т.: Ziyo nashr, 2023 й. – 672 б. 565222 сўм.
50 нусха.

Ушбу китоб Султони Соҳибқирон Амир Темур (1336-1405) ҳаёти ва фаолияти тўғрисида бўлиб, мазкур асар эҳтиросли олим, педагог ва публицист Жумабой Раҳимов қаламига мансуб.

УЎК: 94(575.1)(075)
Р 29

Раҳимов Ж. Буюк давлат арбоби, улуғ саркарда ва қомусий олим. – Т.: Ziyo nashr, 2023 й. – 568 б. 532500 сўм. 50 нусха.

Ушбу тарихий-илмий, илмий-публицистик асар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25-январда эълон қилинган “Буюк давлат арбоби, улуғ саркарда ва шоир ҳамда қомусий олим Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллудининг 540 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги қарорига амалий жавоб сифатида тайёрланди.

УЎК: 821.512.133-311.6
Р 33

Раҳимов Ж. Жалолиддин Мангуберди – мардлик ва жасорат тимсоли. – Т.: Ziyo nashr, 2022 й. – 584 б.
565222 сўм. 50 нусха.

Ушбу китобда Жумабой Раҳимов узоқ йиллар давомида Жалолиддин Мангубердининг кўрсатган жасорат намуналарини ўз асарларида кенг ва ёрқин ифода этган.

УЎК: 821.512.133-311.6
Р 29

Раҳимов Ж. Коинотга талпинган ҳукмдор (Мирзо Улуғбек). – Т.: Ziyo nashr, 2022 й. –304 б. 435000 сўм. 50 нусха.

Улуғбекнинг ҳаёти ва илмий фаолияти халқимиз манавиятининг пойдеворига қўйилган тамал тошларидан бири бўлиб, юртимизда бундан неча замонлар олдин фундаментал фанларни ривожлантиришга қанчалик катта аҳамият берилганлигини кўрсатади.

УЎК: 821
И 14

Отабоев Қ. Ибрат йўли (Эгамберди Синдоров дўстлари ва яқинлари хотирасида): хотира китоби. – Т.: Nihol print, 2021. – 56 б. Ҳадя. 1 нусха.

Ушбу хотира китоби самарқандлик алоқа соҳаси фидойиси, юртпарвар, саховатли, эл суйган инсон Эгамберди Синдоров таваллудининг 65 йиллигига (1954-2007) бағишланади.

UO’K: 339.7(075)
М 23

Mamurov S. I. Marketing (2-modul “Brend menejmenti” fani asosida) fanidan: darslik. – T.: Diadema nur servis, 2023 y.
– 304 b. Hadya. 10 nusxa.

“Brend menejmenti”ning nazariy va amaliy masalalariga bag’ishlangan mazkur darslikda shu fanining o’quv dasturi bo’yicha barcha mavzular yoritilgan.

UO’K: 657.1:368(075)
О-95

Ochilov I. K. Sug‘urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi: o‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisod-moliya, 2021 y. – 480 b. Hadya.
50 nusxa.

Bozor munosabatlari sharoitida sug’urta tashkilotlari sug’urta xizmatlarini ko’rsatish orqali jismoniy va yuridik shahslar zararlarini qoplash kafolatini berib, ularning ixtiyorida bo’lgan pul mablag’larini jalb etadilar.

UO’K: 336(075)
Sh 63

Shirinov S. E. Soliq risklari va ularni boshqarish: o‘quv qo‘llanma. – T.: Diadema Nur Servis, 2023 y. – 228 b. Hadya. 50 nusxa.

Mazkur o’quv qo’llanma Toshkent moliya instituti Kengashining 2022-yilning 30-avgustidagi 1-sonli bayonnomasi bilan ma’qullangan soliq risklari va ularni boshqarish o’quv dasturi asosida tayyorlangan.

UO’K: 334.72
F 32

Allakuliev A. Entrepreneurship and poverty: empirical analyses: monograph. – T.: Adast poligraf, 2023 y. – 96 p. Hadya. 6 nusxa.

The monograph focuses on the analysis of the impact of entreneurship on poverty reduction. In explores the theoretical and practical aspects of how enterpreneurship can be utilized as a crucial tool in combating poverty.

УЎК: 657:614.2(075)
К 90

Кулибоев А. Ш. Давлат тиббиёт ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ҳамда молиявий назорат: назария ва амалиёт: монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2023 й . – 236 б. Ҳадя. 1 нусха.

Монографияда давлат тиббиёт ташкилотлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритишнинг зарурлиги назарий жиҳатдан асосланган.

UO’K: 373.24.014.543
Н 27

Nasurova K. R. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish: monografiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2023 y. – 112 b. Hadya.
5 nusxa.

Monografiyada maktabgacha ta’im tizimini rivojlantirish, tizimining har bir bosqichida faoliyat samaradorligini oshirishga ta’sir ko’rsatuvchi tegishli shart-sharoit yaratish, bu borada maqsadli omillardan foydalanishni talab etadi.

УЎК: 311
У 73

Урунов Р. С. Ҳудудларнинг барқарор ривожланишини статистик баҳолаш ва прогнозлаш: монография. – Андижон: Андижон машинасозлик институти нашриёти, 2023 й. – 128 б. Ҳадя. 5 нусха.

Ушбу монография, аҳолининг турмуш фаровонлигини таъминлаш, ҳаёт сифатини ошириш, камбағаллик даражасини камайтиришга қаратилган. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам 2026 йилга бориб 2 баробарга қисқартириш белгиланган.

УЎК: 330.59:364.662(575.1)
Ф 22

Ўзбекистонда аҳоли камбағаллигини аниқлаш ва қисқартириш: илмий монография. Ф. Ў. Додиев, А. В. Вахабов, Р. Р. Хасанов. – Т.: Adast poligraf, 2023 й.
– 130 б. Ҳадя. 5 нусха.

Ушбу монография Ўзбекистон Республикасида камбағалликни аниқлаш ва уни қисқартиришни назарий-амалий масалаларини тадқиқ этишга бағишланган.

INFOLIB O‘ZBEKISTON-2023, XII milliy axborot-kutubxona haftaligi doirasida, TMI axborot-resurs markaziga hadya qilingan badiiy adabiyotlar.

UO’K: 821.512.133-31
А 15

Baxtiyor A. Uzbechka: qissa. – T.: Kitobdornashr, 2022 y.
– 352 b. Hadya. 1 nusxa.

Asar o’zbek qizining Ikkinchi jahon urushi davrida front ortida boshlanib, frontda davom etgan mashaqqatli hayoti haqida.

УЎК: 821.512.133-31
А 15

Бахтиёр А. Казбек: роман. – Т.: Kitobdornashr, 2023 й.
– 368 б. Ҳадя. 1 нусха.

Асарда Иккинчи жаҳон урушида жасорат кўрсатган ўзбек йигити, собиқ Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони ва олтин юлдуз медали соҳиби – Мамадали Топволдиевнинг урушдаги машаққатли ҳаёти ҳақида ҳикоя қилинади.

УЎК: 821.111-33(7)
К 37

Кизи Кен. Какку уяси узра парвоз: роман. –Т.: Zabarjad media, 2022 й. – 400 б. Ҳадя. 1 нусха.

Какку уяси узра парвоз романи илк бор 1962 йилда нашр этилиши билан жамоатчиликни худди атом бомбаси портлашидек кескин ларзага солди.

УЎК: 821.512.133-32
М 79

Малик Т. Ёлғон умидлар дашти: роман.  Биринчи ва иккинчи китоблар. – Т.: “Ўқитувчи” НМИУ, 2018 й. – 672 б. Ҳадя. 1 нусха.

Гиёҳвандликни вабога ўхшатишади. Аслида барча хасталиклардан ҳам баттарроқ бўлган бу офат дунёни ларзага солиб турибди. Афюнфурушларга қарши олиб борилаётган кураш ҳамма мамлакатларнинг диққат марказида. Ёш жонларга тахдид солаётган бу жиноятчилар кимлар, улар қайдан пайдо бўлади – “Умидлар дашти” асарида шу каби саволларга жавоб топишга ҳаракат қилинган.

УЎК: 821.512.133-3
М 22

Малик Э. Танланган асарлар. – Т.: Sharq, 2019 й. – 560 б. Ҳадя. 1 нусха.

Саксон йил сарҳисоби… Адибимиз Эркин Малик адабиёт оламига кириб келгандан бери катталарга ҳам, болаларга ҳам бирдек асарлар ёзиб келмоқда. Қўлингиздаги танланган асарлар жамламасига катталар ҳаётидан ёзилган ҳикоялари ҳамда улуғ аллома Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, ёзувчи Тоҳир Малик ва шоира Зулфия ҳақидаги хотиралари киритилди. Ўқиб, ёзувчимизни дуо қиласизлар деган умиддамиз.

УЎК: 821.512.133
М 89

Мурод Тоғай. Танланган асарлар: романлар, қиссалар. – Т.: “Sharq” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2019 й. – 704 б. Ҳадя. 2 нусха.

Ушбу китобда Ўзбекистон халқ ёзувчиси, Абдулла Қодирий номидаги Давлат мукофоти совриндори Тоғай Муроднинг адабиётимиз равнақига унутилмас ҳисса бўлиб қўшилган энг сара асарлари адибнинг 70 йиллик тўйи муносабати билан бир муқова остида китобхонга яхлит тақдим этилди.

УЎК: 821.512.133-3
C 26

Салимова Ш. Танланган асарлар: наср. – Т.: Маънавият, 2022 й. – 120 б. Ҳадя. 1 нусха.

Истеъдодли шоира Шарифа Салимованинг қўлингизда турган ушбу китоби унинг ижод гулшанидан саралаб олинган гулдаста, умр уммонидан териб олинган гавҳарлардир. Мунаққид таъкидлаганидек, “шоира дилида кечаётган нафис туйғуларни образлар, мажозлар тилида моҳирона жилолантириб, ўқувчини ўз асирига айлантиради”.

УЎК: 821.512.133-1
С 96

Султон Хайриддин. Одамлардан тинглаб ҳикоя: ҳикоялар. – Т.: “Adabiyot” нашриёти, 2020 й. – 400 б. Ҳадя. 2 нусха.

Таниқли адиб Хайриддин Султоннинг қўлингиздаги китоби ўттиз битта янги ҳикоядан иборат. Тўпламга киритилган ҳаётномаларни муаллиф тўқиб чиқарган эмас, у фақат одамлардан эшитган ва бор ҳолида қоғозга туширган, холос.

Eslatma: Ushbu ro’yxatdan avtoreferatlar o’rin olmagan. Ular bilan tanishish uchun adabiyotlarining batafsil ro’yxatini ko’chirib oling!

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov