Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2022 yil sentabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

UO’K 33

G24

Jeyms D. Guortni. Mantiqiy iqtisodiyot: Shaxsiy va milliy farovonlikning dolzarb masalalari: – T.: “O‘qituvchi” matbaa uyi, 2022 y. – 320 bet. Hadya. 1 nusxa.

Ushbu kitob mualliflari hayotingiz muvaffaqiyatli va mukammal bo’lishini istaydilar. Shuningdek, biz siz va har bir inson o’z salohiyatidan to’laqonli foydalanishga rag’batlantiradigan va imkoniyat beradigan muhitda yashashini istaymiz. Fikrimizcha, ushbu maqsadlarga erishish rahbarlardan ham, fuqarolardan ham iqtisodiyotning asosiy tamoyillarini tushunishlarini talab qiladi. Iqtisodiy qarorlar va iqtisodiy siyosat, ko’pincha biz buni to’liq anglamagan holda, kundalik hayotimizning deyarli barcha sohalariga ta’sir ko’rsatadi. Siyosatchilar va saylovchilarning iqtisodiy savodsizlik darajasi bizni doimo hayratga soladi. Iqtisodiy savodsizlik barcha mamlakatlar uchun xatarli, lekin u, ayniqsa, rivojlanayotgan va post-kommunistik o’tish davri iqtisodiyotlarida keng tarqalgan va zararli hisoblanadi. «Mantiqiy Iqtisodiyot» loyihasining asosiy maqsadi kasbimizning asosiy tushunchalarini barcha uchun tushunarli bo’lishini ta’minlashdan iborat.

УДК 33

Г 25

Джеймс Д. Гвартни и др. Экономика здравого смысла: О личном и общественном благополучии  для всех и каждого. – Т.: ПД, “O‘qituvchi”, 2022 г. – 320 стр. Дар. 1 экз.

Авторы данной книги хотят, чтобы ваша жизнь была успешной и полноценной. Мы также хотим, чтобы и вы, и окружающие вас люди жили в среде, которая позволяет каждому максимально реализовать свой потенциал и мотивирует к таким действиям. Мы полагаем, что для достижения этих целей необходимо, чтобы как руководители государств, так и их граждане в целом понимали основные принципы экономики. Экономические решения и экономическая политика влияют на каждого из нас почти во всех сферах нашей повседневной жизни, зачастую таким образом, что мы не можем полностью осознать их механизмы.

UO’K 33

G 24

James D. Gwarthey. “Common Sense Economics: What Everyone Should Know About Personal and National Prosperity”. – Т.: “O‘qituvchi”, 2022 y. – 277 p. 1 nusxa.

The authors of this book want you to live a successful and fulfilling life. We also want you, and every other individual, to live in an environment that allows and encourages everyone to reach their maximum potential. We believe that accomplishing these goals requires both leaders and citizens in general to understand the basic principles of economics. Economic decisions and policies affect each of us in almost every aspect of our daily lives, often in ways we do not fully comprehend. We are continually amazed by the degree of economic illiteracy among politicians and voters. Bad economics is dangerous everywhere, but is especially common, and harmful, in developing and post-communist transition economies. The fundamental purpose of the Common Sense Economics project is to make the key understandings of our profession accessible to all.

UO’K 334.74

B 12

Bababekova D., Tursunov B., Shermuxammedov B. Innovatsion tadbirkorlik asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 y. – 320 bet. 87958 so‘m. 10 nusxa.

“Innovatsion tadbirkorlik asoslari” fanidan tayyorlangan ushbu o‘quv qo’llanmada innovatsion tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, innovatsion tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qollab-quwatlash, innovatsion tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy va boshqaruv tuzilmasini shakllantirish, tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni joriy etishga doir qarorlarni qabul qilish, tadbirkorlik va innovatsion sohadagi istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish, innovatsion korxonalar faoliyatini tartibga solishda malakali boshqaruv va ekspert kadrlarni tayyorlashga doir jarayonlar tadqiq etilgan.

UO’K 330.078

B 12

Bababekova D., Tursunov B. Raqobat nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 y. – 410 bet. 80420 so‘m. 10 nusxa.

O’zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni liberallashtirilishi ishlab chiqarish vositalari bozorining yanada o‘zgartirilishi va zamonaviylashtirilishini, shunga yarasha raqobatchilik muhitining shakillantirishni nazarda tutadi. Respublikada amalga oshirilayotgan keng miqiyosdagi islohatlar butun xo‘jalik mexanizimining o’zgartirilishi va qaytadan tashkil etilishi, iqtisodiyotni boshqarish jarayonlarining barcha tarkibiy qisimlarini tubdan hozirgi zamon talablari bo‘yicha qaytaqurilishini talab qiladi. Hozirgi kunda respublikamiz sanoat korxonalarini texnologik yangilash bilan bir qatorda, innovatsion jarayonlarni strategik boshqarish, raqobat muhitini shakllantirishni davom ettirilishini taqozo etmoqda.

UO’K 158.56.169

M 70

“Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari”mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. I-qism. (2022-yil 27 may). – T.: TMI, 2022 y. – 464 bet. Hadya. 6 nusxa.

To‘plamda anjuman natijalari bo’yicha moliya nazariyasiga zamonaviy qarashlar va konsepsiyalar, davlat moliyasi amal qilishining zamonaviy muammolari va yechimlari, moliya tizimini kompleks rivojlantirish, aholi moliyaviy savodxonligini oshirish istiqbollari, muqobil moliyalashtirishni rivojlantirish istiqbollari, global moliya tizimining zamonaviy tendensiyalari yuzasidan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar o‘z aksini topgan.

UO’K 158.56.169

M 70

“Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari”mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. II-qism. (2022-yil 27 may). – T.: TMI, 2022 y. – 660 bet. Hadya. 6 nusxa

To‘plamda anjuman natijalari bo’yicha moliya nazariyasiga zamonaviy qarashlar va konsepsiyalar, davlat moliyasi amal qilishining zamonaviy muammolari va yechimlari, moliya tizimini kompleks rivojlantirish, aholi moliyaviy savodxonligini oshirish istiqbollari, muqobil moliyalashtirishni rivojlantirish istiqbollari, global moliya tizimining zamonaviy tendensiyalari yuzasidan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar o‘z aksini topgan.

Eslatma: Bu ro’yxatdan dissertatsiya va avtoreferatlar o’rin olmagan. Ularni ko’rish uchun adabiyotlarining batafsil ro’yxatini ko’chirib oling!

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov