Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2021 yil noyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Darslik
Kasimova G., Xaydarov A. G‘aznachilikning dasturiy komplekslari. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 376 bet. 91670 so‘m. 100 nusxa.
Кадиров Э., Бабаева Г. Методология банковского аудита: Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 472 стр. 110400 сўм. 100 экз.
Ф. Мухамедов и др. Бирживое дело. (Учебник). – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 320 стр. 79380 сўм.
100 экз.
Э. Набиев и др. Международный менеджмент: Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 412 стр.
99200 сўм. 100 экз.
Норбоев Т. Стратегия развития Узбекистана. Гражданское общество. (Учебник). – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 244 стр. 69810 сўм. 100 экз.
Юлдашева Н. Государственный бюджет. (Учебник). – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 392 стр. 95160 сўм. 100 экз.
O’quv qo’llanma
Ачилова Ш. Менеджмент. 1-я часть. (Учебное пособие). – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 216 стр. 92000 сўм. 50 экз.
Ганиева У., Бабаева Г., Худайберганова З. Банковский учет, анализ и аудит. (Учебное-пособие). – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 220 стр. 59000 сўм. 100 экз.
Кабулов Х. Методология научного исследования. (Учебное пособие). – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 280 стр. 71300 сўм. 100 экз.
Karimov F. Jismoniy tarbiya va sport. (O‘quv qo‘llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 156 bet. 47293 so‘m. 100 nusxa.
Pulatova M., Shermuxamedova Sh. Moliyaning dasturiy ta’minoti. (O‘quv qo‘llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 112 bet. 79290 so‘m. 30 nusxa.
Uslubiy qo’llanma
Ризаев Н., Менгликулов Б., Кадиров С. Номоддий активлар ва уларни ҳисобга олиш бўйича амалий шарҳ (БҲХС 38 ва 7-сон БҲМСнинг қиёсий таҳлили). Услубий қўлланма. – Т.: 2021 й. – 58 бет. Ҳадя.
4 нусха.
Avtoreferat
Соатова Н. Маҳаллий бюджетлар солиқли даромад базаларини мустаҳкамлаш йўллари. Автореферат. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2021 й. -58 бет. Ҳадя. 1 нусха.
Tursunxodjayeva Sh. Real sektor korxonalarida moliyaviy risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish. Avtoreferat. – T.: “Davr Matbuot Savdo” МЧЖ, 2021 y. – 58 bet. Hadya. 1 nusxa.
Усмонов Б. Тижорат банклари узоқ муддатли кредитларнинг самарадорлигини ошириш йўллари. Автореферат. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2021 й. – 66 бет. Ҳадя. 1 нусха.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov