Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2021 yil avgust oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Darslik
1. I.M. Alimardonov, R.T. Shomurodov, J.K. Majidov. Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 216 bet. 65552 so‘m. 50 nusxa.
2. Z. Davronov va boshq. Falsafa. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 644 bet. 99559 so‘m. 100 nusxa.
3. A.S. Jo‘rayev, A.M. Amanov, X.B. Zaripov.  Soliqlar va soliqqa tortish. (I qism). Kasbiy faoliyat asoslari. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 288 bet. 51221 so‘m. 100 nusxa.
4. A.S. Jo‘rayev, G‘.A. Safarov, O.R. Meyliyev. Soliqlar va soliqqa tortish. (II-qism). Soliq nazariyasi. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 260 bet. 47387 so‘m. 100 nusxa.
O’quv qo’llanma
5. A.M. Amanov, X.N. Djamalov. Soliq huquqi. (O‘quv qo‘llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 320 bet. 56223 so‘m. 100 nusxa.
6. J. Ataniyazov, E. Alimardonov, F. Hamidova. Xalqaro moliya bozori tahlili. (O‘quv qo‘llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 180 bet. 36553 so‘m. 100 nusxa.
7. А.А. Омонов и др. Исламское банковское дело. (Учебное пособие). – T.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 304 стр. 130523 сўм. 30 экз.
8. A.A. Omonov, F.K. Xolmamatov. Bank ishi. (O‘quv qo‘llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 228 bet. 43054 so‘m. 100 nusxa.
9. N. Raxmatullayeva. Menejment. 4-qism. (“Strategik menejment” fani 4-modul). (O‘quv qo‘llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 408 bet. 106830 so‘m. 50 nusxa.
10. Л.Ш. Сабирова. Инвестиции и инновации: (Учебно-практическое пособие). – T.: СП “Nihol print”, 2021 г. – 318 стр. 77847 сўм. 50 экз.
Avtoreferat
11. Ахмедов У.М. Исследование и совершенствование сложных информационных систем решения функциональных задач статистики. Автореферат. –Т.: “Iqtisodiyot”, 2021 г. – 55 стр. Дар. 1 экз.
12. Атамуродов Т.Т. Ўзбекистонда давлат харидлари тизмини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Академия ноширлик маркази”, 2021 й. – 61 бет. Ҳадя. 1 нусха.
13. Абдусаломов А.Б. Суғурта компаниялари фаолиятида маркетинг ахборот тизимларидан самарали фойдаланишнинг услубий жиҳатлари. Автореферат. –Т.: “Iqtisodiyot”, 2021 й. – 56 бет. Ҳадя. 1 нусха.
14. Аллаяров С.Р. Иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсатни амалга ошириш йўллари. Автореферат. – Т.: “Davr matbuot savdo” МЧЖ, 2021 й. – 54 бет. Ҳадя. 1 нусха.
15. Каримов А.И. Аҳолининг бўш пул маблағларини жалб қилиш орқали қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш. Автореферат. – Т.: “Humoyunbek-istiqlol mo‘jizasi” МЧЖ, 2021 й. – 58 бет. Ҳадя. 1 нусха.
16. Мухаммадиев Р.З. Соғлиқни сақлаш муассасалари фаолиятини молиялаштириш ва таҳлилини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Humoyunbek-istiqlol mo‘jizasi” МЧЖ, 2021 й. – 58 бет. Ҳадя. 2 нусха.
17. Мадалиев А.А. Бошқарув тизимида инсон омилини фаоллаштириш ва инсон тараққиёти индексини баҳолаш механизмларини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Impress media” МЧЖ, 2021 й. – 65 бет. Ҳадя. 1 нусха.
18. Хусанова Д.Ш. Туризм соҳаси субъектларини инновацион ривожлантириш стратегиясининг молиявий механизмини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Davr matbuot savdo” МЧЖ, 2021 й. – 57 бет. Ҳадя. 1 нусха.
19. Халмуратов К.П. Қорақалпоғистон Республикасида хизматлар соҳасида давлат хусусий шерикчилигининг ташкилий–иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Impress media” МЧЖ, 2021 й. – 64 бет. Ҳадя. 1 нусха.
20. Шеннаев Х.М. Ўзбекистон Республикасида суғурта фаолиятини ривожлантириш йўналишлари. Автореферат. – Т.: “Davr matbuot savdo” МЧЖ, 2021 й. – 82 бет. Ҳадя. 1 нусха.
Dissertatsiya
21. Аллаяров С.Р. Иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсатни амалга ошириш йўллари. Диссертация. – Т.: 2021 й. – 145 бет. Ҳадя. 1 нусха.
22. Хусанова Д.Ш. Туризм соҳаси субъектларини инновацион ривожлантириш стратегиясининг молиявий механизмини такомиллаштириш. Диссертация. – Т.: 2021 й. – 141 бет. Ҳадя. 1 нусха.
23. Шеннаев Х.М. Ўзбекистон Республикасида суғурта фаолиятини ривожлантириш йўналишлари. Диссертация. – Т.:  2021 й. – 327 бет. Ҳадя. 1 нусха.

OO‘MTV xuzuridagi oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg‘or texnologiyalarni tadbiq etish markazidan keltirilgan o‘quv adabiyotlari 45 nomda, 105 nusxa.

T/rMuallif(lar)Adabiyot nomiAdabiyot turiNashr yiliNusxaNusxa bahosi (so’m)
1Nusratullo Jumaxo’ja, Adizova I.O’zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi)Darslik2020149.440
2Buriyev S., Maxkamova D., Sherimbetov V.Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiO’quv qo’llanma2020140.800
3Shermuxamedova N.A.Inson falsafasiДарслик2020144.400
4Shermuxamedova N.A.Ilmiy tadqiqot metodologiyasiДарслик2020149.125
5Siddikova I.A.English lexicology and lexicographyDarslik2020140.350
6Rahimova G.Livre de lectureO’quv qo’llanma2020235.400
7Galimova F., Dehqonova N., Norinboyeva G.Qishloq xo’jaligida menejmentDarslik2020542.375
8Abdullayev H.D.O’zbek adabiyoti tarixiO’quv qo’llanma2020153.773
9Nazarov A.A.Ekologiya va tabiatni muhofaza qilishO’quv qo’llanma2020273.735
10Mutalov Sh.A.Sanoat ekologiyasi (Atrof muhit muhofazasi)Darslik2020293.930
11Durdiyev D, Merajova Sh, Jumoyev B.Xususiy hosilali diferensial tenglamalardan misol va masalalar to’plamiO’quv qo’llanma2020542.895
12Abdazimov A.D., Abduraxmanov N.B.Kurs loyihasi va bitiruv malakaviy ishini tayyorlashO’quv qo’llanma2020348.548
13Ruzmetov K.Sh., Djumabayev G’.X.MatematikaDarslik20201107.814
14Dadaboyev H.O’zbek terminologiyasiO’quv qo’llanma2019219.628
15Zaynidinov X.N. va boshqMa’lumotlar bazasiDarslik2020253.710
16Алиева Э.А.Современный русский язык. Синтаксис словосочетания и простого предложенияO’quv qo’llanma2020187.311
17 Hozirgi o’zbek tili (kirish, fonetik sath, leksik, semantik sath)Darslik 169.449
18Mirzakarimov E.M.Oliy matematika fanidan laboratoriya ishlarini Maple dasturida bajarishO’quv qo’llanma2020271.072
19Muhamedova S. va boshq.O’zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalariO’quv qo’llanma2020182.440
20Husanov N.A., Xo’jaqulova R.Sh., Dilmurodova N.A.O’zbek tiliDarslik2020378.094
21Lutfullayeva D., Davlatova R., Saparniyazova M.Hozirgi o’zbek adabiy tili (2-qism)O’quv qo’llanma2020185.688
22Babayeva D.Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasiDarslik20201120.900
23Yuldashev I. va boshq.Mutaxassislikka kirishDarslik2020195.900
24Исакова Р.К. и дрг.Пособие по русскому языку (Часть-1)O’quv qo’llanma2020168.340
25Djumabayeva J.Sh.Teaching methods of special subjectsO’quv qo’llanma2020253.220
26Ruzmetov Ya.O., Zaynitdinov O.I.Ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish va rejalashtirishDarslik2020262.020
27Илхамова Е., Джуманиязова М., Маннанова Ш.Информационные комплексы и технологии в экономикеDarslik20205108.070
28Gaibnazarova Z.T., Isamuxametov Sh.A.Iqtisodiyot nazariyasiDarslik20204124.100
29Мухаммедов М., Умаров А.Экономическая история УзбекистанаDarslik20202119.680
30Abdulxayeva M.M.Guide to Great Britain and the USAO’quv qo’llanma2020250.100
31Вахобов В., Лакаев Ш.Курс высшей математикиO’quv qo’llanma2020347.400
32Xolmatov N., Imomova N.Makro va mikro iqtisodiyotO’quv qo’llanma2020186.700
33Абдурахмановна А.Дж.Черезвычайные ситуации и защита населенияO’quv qo’llanma2020641.600
34Tursunov H.T., Raximov T.U.EkologiyaO’quv qo’llanma2020244.000
35Rajabova M., Amonova Z.NavoiyshunoslikO’quv qo’llanma2020108.750
36Jumaniyazov A.Deutsch (Nemis tili)Darslik2020524.500
37Shadmanova G., Raxmankulova B., Karimova X.EkonometrikaDarslik2020273.000
38Srojiddinov Sh, Yusupova D, Davlatov O.Navoiyshunoslik (1-kitob)O’quv qo’llanma2019292.591
39Sagdullayev A.S.O’zbekiston tarixi (1-jild)Darslik20201116.600
40Eshov B.J, Odilov A.A.O’zbekiston tarixi (2-jild)Darslik20201104.012
41 NavoiyshunoslikO’quv qo’llanma 258.123
42Sharipov M.Falsafa tarixi. Antik davr falsafasiDarslik2020258.150
43B.To’ychiyev va boshq.Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясиDarslik2020334.750
44Turkmenova M.Valeologiya asoslariO’quv qo’llanma2020149.500
45M.Barakayev va boshq.Matematika o’qitish texnologiyalari va loyihalashDarslik2020539.200
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov