Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2020 yil noyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

Darslik
1. Jo‘rayev A., Amanov A., Shodiyev O. Yuridik shaxslarni soliqqa tortish: Darslik. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 y. – 360 bet. 144930 so‘m. 50 nusxa.
2. Isroilov B., Xolbekov R. Buxgalteriya hisobi nazariyasi: darslik. – T.: “Tafakkur” nashriyoti, 2020 y. – 240 bet. Hadya. 5 nusxa.
3. Nasirov E., Asamxodjayeva Sh., Aliqulov M. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish: Darslik. 1-qism. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 y. – 168 bet. 67751 so‘m. 50 nusxa.
4. Сагдиллаева З., Юлдашева У., Алимов Б. Финансовый анализ: Учебник. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 г. – 448 стр. 168225 сўм. 50 экз.
O‘quv qo‘llanma
5. Атаниязов Ж., Алимарданов Э., Абдуллаев А. Управление государственным долгом: Учебное пособие. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 г. – 216 стр. 84057 сўм. 49 экз.
6. Абдуллаева Ш., Азизов У., Давирова Ш. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 г. – 736 стр. 166083 сўм. 92 экз.
Monografiya
7. Каландарова Н. Кохоналар молиявий ҳолатини рейтинг баҳолашда таҳлил методикасини такомиллаштириш. Монография. – Т.: “Lesson press” нашриёти, 2020 й. – 146 бет. Ҳадя. 10 нусха.
8. Кенжаев И., Умиров А. Ўзбекистонда суғурта хизматларининг рақобатбардошлигини ошириш: Монография. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 й. – 88 бет. Ҳадя. 5 нусха.
Uslubiy qo‘llanma
9. Asamxodjayeva Sh. “Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish (I-qism)” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlari. Uslubiy qo’llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 47 bet. 15407 so‘m. 4 nusxa.
10. Арипова А. Задания для онлайн-обучения по дисциплине “Бюджетный учет” (для заочного образования). Методическое пособие. – Т.: ТФИ, 2020 г. – 60 стр. 16618 сўм. 5 экз.
11. Kasimova G., Achilov U., Norquchqorov A. “G‘aznachilikning dasturiy komplekslari” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 55 bet. 16120 so‘m. 5 nusxa.
12. Raimjanova M., Yunusova S. “Investitsiyalarni iqtisodiy baholash” fanidan amaliy mashg‘ulotlar olib borish uchun uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 80 bet. 18234 so‘m. 5 nusxa.
13. Сабирова Л. Методическое пособие по организации и проведению самостоятельного обучения для преподавателей и сттудентов по дисциплине “Управление инвестиционными проектами”. – Т.: ТФИ, 2020 г. – 15366 сўм. 5 экз.
14. Файзиев Ш., Каримов А. Аудит в схемах. Учебно-методическое пособие. – Т.: ТФИ, 2020 г. – 39 стр. 5253 сўм. 29 экз.
15. Fayeziyev Sh., Karimov A. Audit sxemalarda. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 35 bet. 10091 so‘m. 9 nusxa.
16. Sholdarov D., Achilov U. “Byudjet g‘azna ijrosi” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 55 bet. 15680 so‘m. 5 nusxa.
17. Shirinov S. “Soliq tushumlari hisobi va prognozi” fanidan mustaqil ta’limni tashkil etish va talaba Portfoliosini shakillantirish jarayonida mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 122 bet. 22119 so‘m. 3 nusxa.
18. Shaislamova N. “Investment” Methodical guide  on carrying out of independent works of students on the subject. – T.: 2020 – p. 117. 21593 so‘m. 4 nusxa.
19. Qo‘ziyev I., Suvanqulov A. “Byudjet nazorati” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 64 bet. 16780 so‘m. 5 nusxa.
20. Qo‘ziyev I., Kuliboyev A. “Byudjet hisobi” fanidan on-layn rejimida o‘quv mashg‘ulotlarini olib borish bo‘yicha topshiriqlar (sirtqi ta’lim uchun). – T.: TMI, 2020 y. – 30 bet. 13997 so‘m.                   5 nusxa.
21. Qo‘ziyev I., Suvanqulov A. “Byudjet hisoboti” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 68 bet. 16786 so‘m. 5 nusxa.
22. G‘aniyev Sh., Mannapova R. “G‘aznachilik hisoboti” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 56 bet. 16071 so‘m. 5 nusxa.
23. G‘aniyev Sh., Mannapova R. “Byudjet hisobi” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 36 bet. 14491 so‘m. 5 nusxa.
Avtoreferat
24. Адилова Г. Иқтисодий глобаллашув шароитида суғурта хизматларини такомиллаштиришнинг йўналишлари. Автореферат. – Т.: ТМИ, 2020 й. – 59 бет. Ҳадя. 1 нусха.
25. Аброров С. Ўзбекистонда Сукук – исломий қимматли қоғозларни жорий этиш истиқболлари. Автореферат. – Т.: ТДИУ, 2020 й. – 52 бет. Ҳадя. 1 нусха.
26. Исламкулов А. Бюджетлараро мутаносибликни таъминлашда солиқлар тизимини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: ТМИ, 2020 й. – 71 бет. Ҳадя. 1 нусха.
27. Исмаилов Х. Алоқа корхоналарида молиявий барқарорликни ошириш масалалари. Автореферат. – Т.: ТМИ, 2020 й. – 52 бет. Ҳадя. 1 нусха.
28. Костаев У. Стратегик бошқарув ҳисоби методологиясини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: ТМИ, 2020 й. – 68 бет. Ҳадя. 1 нусха.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov