Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2020 yil iyul, avgust oylarida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

Monografiya
1. Умирзоқов Ж. Ҳудудлар иқтисодиётини самарали бошқарув тизими ва эркин иқтисодий зоналар орқали ривожлантириш. Монография. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 й. – 98 бет.
Uslubiy qo‘llanma
2. Akbayeva X. “I-II Bosqich talabalari uchun fransuz tilidan og‘zaki nutq ko‘nikmalarini o‘stirish”. Uslubiy qo‘llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 37 bet. 15541 so‘m. 5 nusxa.
3. Qobulov X. “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanidan mustaqil ta’limni tashkil etish va magistrant Portfoliosini shakllantirish jarayonida mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 81 bet. 20402 so‘m. 5 nusxa.
4. Qo‘ziyev I., Ochilov F. “Buxgalteriya hisobi va audit” bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalarining ixtisoslik fanlaridan kurs ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 y. – 48 bet. 16583 so‘m. 5 nusxa.
5. Ramazonov A., Ostonokulov A., Mannapova R. “Byudjet hisobi” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yisha uslubiy qo‘llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 33 bet. 15250 so‘m. 5 nusxa.
6. Tashmuxamedova D. “G‘aznachilik” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 73 bet. 19416 so‘m. 5 nusxa.
7. Tursunov A., Achilov U. “Byudjet tasnifi” fanidan mustaqil ta’lim topshirishiqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 32 bet. 19470 so‘m. 5 nusxa.
8. Zakirova D. “Economics terms”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 59 bet. 18084 so‘m. 5 nusxa.
9. Арипова А. Методические указания по выполнению самостоятельных работ в форме Портфолио студента по дисциплине “Казначейство”. – T.: “ТФИ”, 2020 г. – 21 стр. 13750 сум. 5 экз.
10. Бабаева Г. Методическое пособие методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине “Бухгалтерский учет в банках”. – T.: “ТФИ”, 2020 г. – 27 стр. 14500 сум. 5 экз.
11. Умаров З., Бабаева Г. Методическое пособие по написанию и порядку защиты курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерских учет в банках”. – T.: “ТФИ”, 2020 г. – 23 стр. 13895 сум. 5 экз.
12. Кабулов Х. Методическое пособие по организации самообразования и выполнению самостоятельных работ в процессе формирования Портфолио магистрантов по дисциплине “Управление финансовыми рисками”. – T.: “ТФИ”, 2020 г. – 103 стр. 22710 сум. 5 экз.
13. Кабулов Х. Методическое пособие по организации самообразования и выполнению самостоятельных работ в процессе формирования Портфолио магистрантов по дисциплине “Методология научного исследования”. – T.: “ТФИ”, 2020 г. – 92 стр. 21208 сум. 5 экз.
14. Ширинов С. Методологическое пособие по организации самостоятельных работ в процессе формирования Портфолио студентов по дисциплине “Учет и прогнозирование налоговых поступлений”. – T.: “ТФИ”, 2020 г. – 110 стр. 23605 сум. 5 экз.
15. Akbayeva X. “L’apprentissage a l’etiquette de la parole des etudiants”. O‘quv-uslubiy qo’llanma. – T.: “TMI”, 2020 y. – 43 bet. 16292 so‘m. 5 nusxa.
Dissertatsiya
16. Абсаламов А. Марказий банк пул-кредит сиёсати трансмиссион механизмини такомиллаштириш. Диссертация. – Т.: “ТМИ”, 2020 й. – 160 бет. Ҳадя. 1 нусха.
Avtoreferat
17. Абдураимова М. Суғурта ташкилотлари молиявий ҳисоботини тузиш ва аудиторлик текширувидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020 й. – 54 бет. Ҳадя. 1 нусха.
18. Абсаламов А. Марказий банк пул-кредит сиёсати трансмиссион механизмини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Академия ноширлик маркази”, 2020 й. – 60 бет. Ҳадя. 1 нусха.
19. Хамдамов Ш. Фуқаролар ёшига доир пенсия таъминотининг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Iqtisod-moliya”, 2020 й. – 58 бет. Ҳадя. 1 нусха.
20. Худаярова Х. Ўзбекистонда чакана банк хизматлари амалиётини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Iqtisod-moliya”, 2020 й. – 60 бет. Ҳадя. 1 нусха.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov