Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2020 yil mart oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

1. Milliy tiklanishda milliy yuksalish sari. / O. Salimov, Q. Quronboyev va boshqalar. – T.: Yoshlar nashriyot uyi. 2019 y. – 156 bet. 10200 so‘m. 45 nusxa.
2. Бошқарув ҳикмати. / О. Салимов, Қ. Қуронбоев ва бошқалар. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018 й. – 168 бет. 72000 сўм. 6 нусха.
Darslik
3. Abdullayeva M. Ingliz tili. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 192 bet. 53000 so‘m. 3 nusxa.
4. Baratov Sh. Psixologiya nazariyasi va tarixi: Darslik. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2019 y. – 504 bet. 61491 so‘m. 4 nusxa.
5. Dilmuradov N. Oddiy differensial tenglamalar: Darslik. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 476 bet. 98150 so‘m. 5 nusxa.
6. Ilxamov Sh. Moliyaviy hisobot auditi: Darslik. – T.: TDIU, 2019 y. – 215 bet. Hadya. 1 nusxa.
7. Ilxamov Sh. Amaliy audit: Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2018 y. – 443 bet. Hadya. 1 nusxa.
8. Ilxamov Sh. Audit: Darslik 1-qism. – T.: Iqtisodiyot, 2018 y. – 443 bet. Hadya. 1 nusxa.
9. Ismanov I., Toshmatov N., Buzrukxanov S. Moliyaviy hisob va hisobot: Darslik. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 560 bet. 93000 so‘m. 20 nusxa.
10. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya: Darslik / A.S. Soliyev, N.K. Komilova va boshqalar. – T.: “Noshir” nashriyoti, 2019 y. – 512 bet. 79603 so‘m. 5 nusxa.
11. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari: Darslik / A.A. Akayev, A.T. Kenjabayev va boshqalar. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 448 bet. 56000 so‘m. 30 nusxa.
12. Yo‘ldoshev N., Adilova Z., va boshqalar. Xalqaro menejment: Darslik. – T.: – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 320 bet. 71550 so‘m. 10 nusxa.
13. Mamajanov M. O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi: Darslik. – T.: Cholpon nomidagi NMIU, 2019 y. – 368 bet. 140516 so‘m. 4 nusxa.
14. Raxmatullayeva N. Strategik menejment: Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 360 bet. 48000 so‘m. 31 nusxa.
15. Сагдиллаева З., Юлдашева У., Алимов Б. Финансовый анализ: Учебник. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 г. – 444 стр. 50175 сўм. 60 экз.
16. Toshmatov N. Buxgalteriya hisobi nazariyasi: Darslik. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2019 y. – 376 bet. 66006 so‘m. 33 nusxa.
17. Ташназаров С. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: Дарслик. – Т.: “Iqtisod-moliya”, 2019 й. – 584 бет. Ҳадя. 1 нусха.
18. Tulaxodjayeva M., Ilhamov Sh., va boshqalar. Audit: Darslik. 2-qism. – T.: Iqtisodiyot, 2018 y. – 405 bet. Hadya. 1 nusxa.
19. Falsafa (I qism). Darslik / Davronov Z., Shermuxamedova N va boshqalar. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 648 bet. 101666 so‘m. 15 nusxa.
20. Formanov Sh. Aktuar matematika: Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 424 bet. 70.000 so‘m. 5 nusxa.
21. Egamberdiyeva U. Sanoat geografiyasi: Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 224 bet. 49500 so‘m. 5 nusxa.
22. Yuldashev I. Oliy matematika: Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 232 bet. 43000 so‘m. 5 nusxa.
23. O‘zbekiston tarixi: I kitob. Darslik / Sagdullayev A. – T.: “Vneshinvestprom”, 2019 y. – 364 bet. 101007 so‘m. 10 nusxa.
24. O‘zbekiston tarixi: II kitob. Darslik / Murtazayeva R. – T.: “Vneshinvestprom”, nashriyoti, 2019 y. – 475 bet. 71438 so‘m.
4 nusxa.
O’quv qo’llanma
25. Бабаджанов Ш. Финансовая математика. Учебное пособие. – Т.: Изд.Национального общества философов Узбекистана, 2019 г. – 192 стр. 43296 сўм. 30 экз.
26. Davletov I. Qurilishda marketing. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 176 bet. 45200 so‘m. 5 nusxa.
27. Jumayeva G., Djalilov R., Rashidov R. Sug‘urta nazariyasi va amaliyoti. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Vneshinvestprom” nashriyoti, 2019 y. – 268 bet. 55173 so‘m. 15 nusxa.
28. Jo‘rayev N., Saliyeva D., Sultonova N. Psixologiya tarixi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Noshir”, 2019 y. – 232 bet. 51929 so‘m. 5 nusxa.
29. Ikramov M., Pardayev M., Abduhalilova L. Marketinig tadqiqotlarida statistik tahlil. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 464 bet. 75050 so‘m. 19 nusxa.
30. Ilxamov Sh. Audit fanidan masalalar to‘plami. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 248 bet. 58300 so‘m. 10 nusxa.
31. Kurganov K., Eshkabilov Yu., Kucharov R. Oliy matematika. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 304 bet. 53100 so‘m. 5 nusxa.
32. Razzoqov H., Mamasov Sh. Hayot faoliyati xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 288 bet. 43000 so‘m. 5 nusxa.
33. Umurzaqov B., Abdurahmanova G., Xolmuratov S. Korxonada kadirlar siyosati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019 y. – 200 bet. 33750 so‘m. 5 nusxa.
34. Tashpulatov F. Jismoniy tarbiya va sport. O‘quv qo‘llanma. – T.: “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” nashriyoti, 2019 y. – 200 bet. 39827 so‘m. 16 nusxa.
35. Xayitov A., Adilova G., Arabov N. Personal motivatsiyasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2019 y. – 240 bet. 60183 so‘m. 5 nusxa.
36. Ergashxodjayeva Sh., Ikramov M va boshqalar. Marketing tadqiqotlari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2019 y. – 216 bet. 52550 so‘m. 5 nusxa.
37. Янчук С. Экономическая и социальная география. Учебное пособие. – Т.: “Ijod-Press”, 2019 г. – 184 стр. 42916 сўм. 10 экз.
Avtoreferat
38. Данияров Қ. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тадбикорлик субъектлари фаолиятини тартибга солишнинг молиявий механизмини такомиллаштириш. (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). Автореферат. – Т.: “Академия ноширлик маркази”, 2020 й. – 61 бет. Ҳадя. 1 нусха.
39. Мажидов Ж. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активлар портфелларининг сифатини ошириш йўллари. Автореферат. – Т.: ТМИ, 2019 й. – 12 бет. Ҳадя. 1 нусха.
40. Эшов М. Корхонанинг фундаментал қийматини бошқариш методологиясини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Академия ноширлик маркази”, 2020 й. – 65 бет. Ҳадя. 1 нусха.
41. Ўришев Қ. Ёғ-мой чиқариш корхоналарида хусусий капитал ҳисобини такомиллаштириш. Автореферат. – Т.: “Академия ноширлик маркази”, 2020 й. – 52 бет. Ҳадя. 1 нусха.
Dissertatsiya
42. Эшов М. Корхонанинг фундаментал қийматини бошқариш методологиясини такомиллаштириш. – Т.: ТДИУ, 2020 й. – 228 бет. Ҳадя. 1 нусха.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov