Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2019 yil noyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

1. “Ўзбекистон – Бирлашган Араб Амирликлари: Ҳамкорликнинг янги уфқлари”. (Китоб-альбом).
2. “Ўзбекистон – Бирлашган Араб Амирликлари: Ҳамкорликнинг янги уфқлари”. Араб тилида. (Китоб-альбом).
Darslik
3. Bobakulov T., Abdullayev U. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari: Darslik.
4. Джамбакиева Г. Финансовый учет и отчетность: Учебник.
5. Жиянова Н. Управление государственными финансами: Учебник.
6. Зайиров Л., Ханова Н. Инвестиции: Учебник.
7. Мухитдинова И., Авалова Г., Аглаева У. Профессиональная психология: Учебник.
8. Malikov T., Olimjonov O. Moliya: Darslik.
9. Mamatov B., Xamdamov Sh., Tursunov J. Davlat maqsadli va byudjetdan tashqari jamg‘armalar: Darslik.
10. Nuritdinova V., Sharapova M. Moliyaviy nazorat: Darslik.
11. Pardayev A., Pardayeva Z. Boshqaruv hisobi: Darslik.
12. Tuychiyev A. va boshqalar. Ichki audit: Darslik.
13. Элмирзаев С., Рахмедова М., Шеркузиева Н. Финансовый рынок: Учебник.
14. Elmirzayev S., Ahmedov H. Korporativ moliya strategiyasi: Darslik.
15. Элмирзаев С. и другие. Финансовый менеджмент: Учебник.
O‘quv qo‘llanma
16. David L. Chiesa., Ulugbek Azizov and others. Reconceptualizing language teaching: an in-service teacher education course in Uzbekistan: учебное пособие.
17. Zoyirov L., Qosimova S. Intellektual mulk va nomoddiy aktivlarni baholash: O‘quv qo‘llanma.        
18. Zoyirov L., Muxtorova U., Qosimova S. Biznes qiymatini baholash: O‘quv qo‘llanma.
19. Fozilchayev Sh., Xidirov N. Moliyaviy risklar nazariyasi: O‘quv qo‘llanma
Monografiya
20. Джамирзаев А., Мамуров И. Теоремы переноса: Монография.
21. Калонов М. Даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили услубиёти (автотранспорт корхоналари мисолида). Монография.
O‘quv-uslubiy qo‘llanma
22. Abdikarimov R. Moliya matematikasi (2-oliy ta’lim) fanidan mustaqil ta’limni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.
23. Alimardonov E., Ataniyazov J. Methodical guide for the discipline International financial market analysis.
24. Ataniyazov J. Methodical guide for the discipline International finance.
25. Avloqulov A. “Xalqaro audit” fanidan o‘quv-uslubiy majmua.
26. Jo‘rayev T., Asatullayev X., Kalandarov R. “Real sektorning davlat tomonidan tartibga solinishi” fanidan o‘quv uslubiy majmua.
27. Khalilova H. Let’s read and speak. Textbook for students of the 1-st course in English for the development of oral speech.
28. Khalilova H. The dictionary of English idioms.
29. Muradova N., Avezova M. Deutsch selbst lernen.
30. Madaliyeva D. Accounting words in use. IELTS, CEFR imtihonlariga yordam beruvchi o‘quv-uslubiy qo‘llanma.
31. Raxmatullayeva N. “Strategik menejment” fanidan mustaqil ta’lim uchun ishchi daftar.
32. Sattorova M. Le francais pour les etudiants. Uslubiy qo‘llanma.
33. Sarsenbayeva R. “Kasbiy pedagogika” o‘quv fanini o‘rganish uchun ishchi daftar uslubiy qo‘llanma.
34. Sarsenbayeva R. “Tarbiyaviy ishlar metodikasi” o‘quv fanini o‘rganish uchun ishchi daftar uslubiy qo‘llanma.
35. Toshmatov Z., Ayupov R., Azizova M. “Raqamli valyutalar (moduli bo‘yicha)” uslubiy qo‘llanma.
36. Шаякубов Ш., Машарипов О. Сборник ситуационных заданий по курсу “Аудит”. (Часть-1)
Dissertatsiya
37. Абдусаломова Н. Бошқарув ҳисоби тизимида ички назорат ва бюджетлаштириш услубиятини такомиллаштириш. Диссертация.
Dissertatsiya avtoreferati
38. Абдусаломова Н. Бошқарув ҳисоби тизимида ички назорат ва бюджетлаштириш услубиятини такомиллаштириш. Автореферат.
39. Избосаров Б. Рақамли иқтисодиётда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш. Автореферат.
40. Маврулова Н. Суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда қайта суғуртанинг ролини ошириш. Автореферат.
41. Шеров С. Суғурта институти ва уни инновацион ривожлантириш йўналишлари. Автореферат.
42. Чинқулов Қ. Акциядорлик жамиятларини корпоратив қимматли қоғозлар орқали молиялаштиришни такомиллаштириш. Автореферат.
Badiiy adabiyotlar
43. Антология современной казахской прозы.
44. Антология современной казахской поэзии.
Elektron resurs
45. Абу Али Ибн Сино таваллудининг
1039 йиллиги. (Тақдимотлар, Видеолавҳалар) DVD диск.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov