Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2019 yil sentyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

 Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf) 

Darslik
1. Abdullayeva Sh., Azizov U. Bank ishi. 1-qism. Darslik.
2. Jo‘rayev A. va boshqalar. Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish. Darslik.
3. Tashmatov Sh., Asatullayev X., Allaberganov Z. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. Darslik.
4. Туйчиев А. и другие. Бюджетный учет. Учебник.
5. Elmirzayev S. va boshqalar. Moliya bozori. Darslik.
O‘quv qo‘llanma
6. Абулқосимов Ҳ., Абулқосимов М. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт.
Ўқув қўлланма.
7. Rasulova D., Xotamov I., Asatullayev X. Biznesni tadqiq etish usullari. O‘quv qo‘llanma.
8. Sarsenbayeva R. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O‘quv qo‘llanma.
9. Таджибаева Д., Бурханов Б., Машарипова Н. Финансовая доступность и микрофинансирование. Учебное пособие.
10. Sharipov F. Bojxona ishi asoslari. O‘quv qo‘llanma.
Maqolalar to‘plami
11. Математика ва уни ўқитишнинг инновацион методлари: назарий ва илмий-услубий мақолалар тўплами.
O‘quv-uslubiy qo‘llanma
12. Abdullayev U. “Pul-kredit orqali muvofiqlashtirish” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.
13. Бобакулов Т., Абдуллаев У. “Монетар сиёсат” фанидан амалий машғулот ўтказиш бўйича услубий қўлланма.
14. Bazarova F. “Menejment” fanidan o‘quv-uslubiy majmua.
15. Bakiyeva I., Xodjayev X., Fayziyev Sh. “Mikroiqtisodiyot” fanidan o‘quv-uslubiy majmua.
16. Бердиева М., Махкамова Ш. Учебно-методический комплекс по дисциплине “Русский язык”.
17. Jo‘rayev A. va boshqalar. “Soliqlar va soliqqa tortish” fanidan o‘quv-uslubiy majmua.
18. Zakirova D. The business. O‘quv-uslubiy qo‘llanma.
19. Zakirova D., Tursunova F. English for economic studies. O‘quv-uslubiy qo‘llanma.
20. Nabiyev E., Raxmatullayeva N. “Ijtimoiy menejment” fanidan mustaqil ta‘lim uchun ishchi daftar.
21. Носиров Э., Раимжанова М. “Лойиҳавий молиялаштириш” фанидан курс иши ёзиш, расмийлаштириш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича услубий қўлланма.
22. Омонов А. и другие. Деньги и банки в схемах, таблицах и графиках: методическое пособие.
23. Ханова Н. Учебно-методический комплекс по предмету “Инвестиция”.
24. Шаймарданова Д. Учебно-методический комплекс по дисциплине “Финансовый и управленческий учет”.
Dissertatsiya avtoreferati
25. Алимов Б. Суғурта компаниялари бухгалтерия баланс кўрсаткичларининг комплекс таҳлилини такомиллаштириш. Диссертация автореферати.
26. Холмаматов Ф. Тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштириш. Диссертация автореферати.
Badiiy adabiyot
27. Хайриддин Султон. Бобурнома. Маърифий роман.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov