Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2019 yil iyun oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

Darslik

1. Tuyechiyev A. va boshqalar. Audit: Darslik.
2. Raximov M., Kalandarova N. Moliyaviy tahlil: Darslik.
3. Умаров З., Муругова И., Бабаева Г. Бухгалтерский учет в банках: Учебник.
4. Elmirzayev S. Korporativ moliya: Darslik.

O’quv qo’llanma

5. Bazarova F. Menejment: O‘quv qo‘llanma.
6. Жиянова Н., Ташматова Р. Бюджетно-налоговая политика: Учебное пособие.
7. Жиянова Н. Управление государственными финансами: Учебное пособие.
8. Зайиров Л. и другие. Инвестиции: Учебное пособие.
9. Муругова И., Бабаева Г. Платежная система и банковская безопасность: Учебное пособие.
10. Сабирова Л., Хужамкулов Д. Инвестиция: Учебное пособие.
11. Tashpulatov F., Mirzatillayev I. Jismoniy madaniyat: O‘quv qo‘llanma.
12. Шадиев Х., Хабибуллаев И. Статистика: Учебное пособие (практикум).
13. Elmirzayev S. Korporativ soliqlarni rejalashtirish: O‘quv qo‘llanma.
14. Gulyamov S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari: O‘quv qo‘llanma.

Monografiya

15. Абдуллаева Ш. Кредит ва кредитлаш амалиёти: Монография.
16. Давронов З., Султонова А., Парпиева Н. Ижтимоий детерминизм ва иқтисодиёт. Монография.
17. Мусагалиев А. Қорақалпоғистон Республикаси бюджет даромадларини шакллантиришда солиққа тортиш механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари. Монография.

Konferensiya materiallari

18. “Ўзбекистонда ҳаракатлар стратегиясини самарали амалга оширишда солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари” мавзусидаги илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами.

Maqolalar to’plami

19. Маликов Т. Устозларни ёд этиб ва эъзозлаб.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov