Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2018 yil dekabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

Darslik
1. Azizov X.va boshq. Tadbirkorlik (biznes) huquqi. Darslik.
2. Isayeva F. Soliq huquqi. Darslik.
O‘quv qo‘llanma
3. Асатуллаев Х., Нуралиева М., Адилов Ф. История экономических учений. Учебное пособие.
Monografiya
4. Азизов Ш. Божхона аудитини ташкил этиш ва ўтказиш: назария ва амалиёт. Монография.
O‘quv-uslubiy qo‘llanma
5. Ayupov R., Kabulov A. Kriptografiya va kriptovalyutalar. O‘quv-uslubiy qo‘llanma.
6. Abdumadjidova D., Sherov A. “Kasbiy psixologiya” fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun psixologik testlar to‘plami
7. Jumanazarov S., Muxammedova D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Masalalar to‘plami.
8. Жураев А., Шодиев О. Методическое пособие по дисциплине “Налоги иналогообложение”.
9. Hasanov S., Abdumadjidova D. Pedagogika. Uslubiy qo‘llanma.
10. Hasanov S., Abdumadjidova D. Psixologiya. Uslubiy qo‘llanma.
Statistik to‘plamlar
11. O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
12. O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
13. O‘zbekistonda transport va aloqa. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
14. O‘zbekiston demografik yillik to‘plami. 2014-2018. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
15. Ayollar va erkaklar. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
16. O‘zbekiston sanoati. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
17. O‘zbekistonda turizm. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
18. O‘zbekistonda mehnat va bandlik. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
19. O‘zbekistonda qurilish. 2014-2017. Statistik to‘plam. O‘zbek va rus tillarida.
20. O‘zbekiston hududlarining yillik statistik to‘plami. O‘zbek va rus tillarida.
Xorijiy adabiyotlar
21. Ковалев  П. Успешный инвестиционный проект: Риски, проблемы и решения.
Dissertatsiya avtoreferat
22. Абдиева Н. Ўзбекистон темир йўллари акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимида ички аудитни такомиллаштириш. Диссертация автореферат.
23. Абдикаримова Д. Банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш амалиётини такомиллаштириш йўллари. Диссертация автореферат.
24. Мейлиев О. Ҳудудий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда солиқларинг таъсирчанлигини ошириш масалалари. Диссертация.
Badiiy va boshqa turdagi adabiyotlar
25. Aytmatov Chingiz. Asrga tatigulik kun: roman.
26. Aytmatov Chingiz. Oq kema: qissa.
27. Gyote Iogann Volfgang. Yosh Verterning iztiroblari: roman.
28. Dumbadze Nodar. Ellada: hikoya ertak.
29. Yoqubov Odil. Ulug‘bek xazinasi: roman.
30. Имом Бухорийдан қирқ ҳадис./ Д. Муродов
31. Имом Термизийдан қирқ ҳадис. / А. Аллоқулов
32. Bo‘rixon Luqmon. Quyosh hali botmagan: qissa.
33. Mard o‘g‘lonlar nomi barhayot: kitob.
34. Мард ўғлонлар номи барҳаёт: китоб.
35. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub.
36. Alisher Nava’i. The language of the birds (Lison ut-tayr)
37. Xolmirzayev Shukur. O‘n sakkizga kirmagan kim bor: qissa.
38. Xondamir G‘iyosiddin. Makorim ul-axloq: tarixiy asar.
39. Hoshimov O‘. O‘zbeklar: hikoyalar, o‘ylar, hajviyalar.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov