Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2018 yil noyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

 Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

1. Квинт В. Стратегиялаш назарияси ва амалиёти. Дайджест. (ўзбек ва рус тилларида)
Darslik
2. Бозоров Ш. Менеҷменти стратегӣ. Китоби дарсӣ.
3. Бозоров Ш. Менеҷмент. Китоби дарсӣ.
4. Бозоров Ш. Маркетинг. Китоби дарсӣ.
5. Бозоров Ш. Асосҳои соҳибкорӣ. Китоби дарсӣ.
6. Бозоров Ш., ва диг. Менеҷмент ва маркетинг. Китоби дарсӣ.
7. Shoha’zamiy Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik.
O’quv qo’llanma
8. Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari. O‘quv qo‘llanma / Karimov A., va boshqalar.
9. Norbekov D., Misirov K., Toshmanov G‘. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. O’quv qo’llanma.
Monografiya
10. Ayupov R., Baltabayeva G. Raqamli valutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. Monografiya.
Dissertatsiya avtoreferat
11. Аллаяров Ш. Аграр сиёсатни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш. Диссертация автореферат.
12. Ибрагимов К. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботни такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида). Диссертация автореферат.
13. Маматов Б. Иқтисодиётни статегик ривожлантириш шароитида биргаликдаги фаолият бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш. Диссертация автореферат.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov