10000, Toshkent sh., Amir Temur shoh ko‘chasi 60A-uy (71) 235 77 95 barm@tfi.uz

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2019 yil oktyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

  

Adabiyotlarning batafsil ro'yixatini ko'chirib olish (pdf)

 

1. “Ўзбекистон – Германия: ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг янги саҳифаси”. Китоб-альбом.

2. Usbekistan – Deutschland: die neue Seite einer gegenseitig Vorteilhaften Zusammenarbeit

3. Ўзбекистон – Франция: Тараққиётнинг янги босқичидаги ҳакорлик. Китоб-альбом.

4. Узбекистан – Франция: Сотрудничество на новом этапе развития. Книга-альбом.

Darslik

5. Abdullaeva Sh., Azizov U. Bank ishi. Darslik.

6. Tulemetova G., Oblomurodov N., Hasanboyev O‘. Dinshunoslik. Darslik.

7. Xamdamova G., Astanakulov O., Matchanov A. Innovatsion menejment. Darslik.

8. Husanov N., Xo‘jaqulova R. Biznes muloqot va akademik yozuv. Darslik.

O'quv qo'llanma

9. Sultonov Sh. va boshqalar. Biznes moliyasi. O‘quv qo‘llanma.

Monografiya

10. Гулямов С. ва бошқалар. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Монография.

Ilmiy-uslubiy ma'qolalar to'plami

11. Хашимов А., Сотволдиев А. Математика ва уни ўқитишнинг инновацион методлари: Назарий ва илмий-услубий мақолалар тўплами. 7-китоб.

(0 Votes)

ARM

Contact Info

Address:
55 West, 33rd Street 5th Floor, New York City, 11001.

Phone:
(888) 888-1234

Email:
support@example.com