10000, Toshkent sh., Amir Temur shoh ko‘chasi 60A-uy (71) 235 77 95 barm@tfi.uz

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2017 yil oktyabr oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar:

Adabiyotlarning batafsil ro'yixatini ko'chirib olish (pdf)

1. Бюллетень 2017 йил, 1-сон – Т.: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси.

2. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ахборотномаси 1-сон ўзбекча ва русча.

3. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ахборотномаси 2-сон ўзбекча ва русча.

4. Gulyamov S., Abdullayev O. Iqtisodiy-matematik modellashtirish va prognozlashtirishning statistik usullari. O‘quv qo‘llanma.

5. Raxmatullayeva N., Kamalov A. Ijtimoiy menejment. O‘quv qo‘llanma.

6. Qirg‘izboyev M. Sotsiologiya. O‘quv qo‘llanma.

7. Корпоратив молияни бошқаришнинг долзарб масалалари / Тошмуродова Б. ва бошқ. Монография.

8. Muxametov A., Tashpulatov F. Asosiy guruhdagi talabalar bilan o‘tkaziladigan sport mashg‘ulotlarining nazariy va amaliy asoslari. Monografiya.

9. Юсупов Т. Совершенствование инвестиционного обеспечения инновационных проектов в Республике Узбекистан. Монография.

10. Гришин Г., Гришина К., Бабко Т. В перед, к истокам. Сборник

11. Гришин Г., Бабко Т. Давай с тобой поговорим? Сборник

12. Гришин Г. И под звездами Балканскими... Сборник

13. Гришин Г., Бабко Т., Прус А. Slow Food, Slow Risks…

14. Len van der Put. In and out of Odessa: four days and more in a life.

15. Grishin G. Here, There and…

16. Len van der Put. Crimean diary: An essay in bemused travel.

(0 Votes)

ARM

Contact Info

Address:
55 West, 33rd Street 5th Floor, New York City, 11001.

Phone:
(888) 888-1234

Email:
support@example.com