10000, Toshkent sh., Amir Temur shoh ko‘chasi 60A-uy (71) 235 77 95 barm@tfi.uz

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2020 yil aprel, may oylarida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

 May 2020

Adabiyotlarning batafsil ro'yixatini ko'chirib olish (pdf)

Darslik

1. Elmirzayev S. va boshqalar. Xalqaro moliya bozori: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. – 224 bet. 69894 so‘m. 50 nusxa.

2. Elmirzayev S. va boshqalar. Birja ishi: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. – 232 bet. 46755 so‘m. 92 nusxa.

3. Ergashxodjayeva Sh. Strategik marketing: Darslik. – T.: “Sano-standart”, 2019 y. – 232 bet. 44200 so‘m. 5 nusxa.

4. Ibragimov K. Byudjet hisoboti: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. – 512 bet. 154444 so‘m. 50 nusxa.

5. Jo‘rayev A., Shirinov S. Soliq tushumlari hisobi va prognozi: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. – 416 bet. 142 nusxa.

6. Karaliyev T., Sayfiddinov I. Tijorat banklari faoliyatini tartibga solish va nazorati: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. – 298 bet. 70623 so‘m. 92 nusxa.

7. Qurbanov Z., Misirov K. Moliyaviy va boshqaruv hisobi: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. – 752 bet. 135697 so‘m. 92 nusxa.

8. Касымова Н. и другие. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 г. – 612 стр. 115942 so‘m. 92 экз.

9. Хамдамова Г., Астанакулов О., Матчанов А. Менеджмент. Маркетинг: Учебник. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 г. – 572 стр. 110132 so‘m. 92 экз.

O'quv qo'llanma

10. Сулейманов И. Теория финансовых рисков: Учебное пособие. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 г. – 320 стр. 105270 сўм. 50 экз.

Uslubiy qo'llanma

11. Amanov A., Sharipov F. “Yuridik shaxslarni soliqqa tortish” fanidan amaliy mashg‘ulotlar o‘tish uchun uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2019 y. – 240 bet. 38217 so‘m. 5 nusxa.

12. Asamxodjayeva Sh. “Investitsiya” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlar uchun uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 68 bet. 28103 so‘m. 5 nusxa.

13. Islamova T., Erdanova S. Profession language “English for financiers”. – T.: TMI, 2020 y. – 76 pages. 19950 so‘m. 5 units.

14. Kasimova G., Achilov U., Norquchqorov A. “G‘aznachilikda axborot tizimlari” fanidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 32 bet. 14853 so‘m. 5 nusxa.

15. Mansurova N., Erdanova S. “English for business studies”. Uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 150 pages. 28103 so‘m. 5 units.

16. Nosirov E, Asamxodjayeva Sh. “Baholash ishi” fanidan kurs ishi yozish, rasmiylashtirish hamda himoya qilish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 32 bet. 14845 so‘m. 5 nusxa.

17. Nosirov E, Asamxodjayeva Sh. “Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish” fanidan kurs ishi yozish, rasmiylashtirish hamda himoya qilish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 34 bet. 15302 so‘m. 5 nusxa.

18. Qobulov X. “Moliyaviy risklarni boshqarish” fanidan mustaqil ta’limni tashkil etish va magistrant Portfoliosini shakllantirish jarayonida mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 83 bet. 20872 so‘m. 5 nusxa.

19. Umarova A, Xidirov N. “Moliyaviy risklar nazariyasi” fanidan mustaqil ta’limni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – T.: TMI, 2020 y. – 62 bet. 18426 so‘m. 5 nusxa.

20. Мухаммедова Д, Жуманазаров С. Методические указания по выполнению и оформлению курсовой работы. –  Т.: ТФИ, 2019 г. – 28 стр. 16390 сўм. 5 экз.

21. Мухаммедова Д, Жуманазаров С. Сборник задач по дисциплине “Управленческий учет” (для практических занятий). Учебно-методическое пособие. –  Т.: ТФИ, 2019 г. – 122 стр. 25322 сўм. 5 экз.

22. Сабирова Л. Методическое пособие для подготовки преподавателей и студентов к практическим занятиям по дисциплине “Управление инвестиционными проектами”. –  Т.: ТФИ, 2019 г. – 54 стр. 17380 сўм. 5 экз.

23. Шаймарданова Д. Рабочая тетрадь по выполнению самостоятельных работ по дисциплине “Бюджетный учет” (заочное второе высшее образование). –  Т.: ТФИ, 2020 г. – 48 стр. 16657 сўм. 5 экз.

(1 Vote)

Axborot-resurs markazi

Contact Info

Address:
55 West, 33rd Street 5th Floor, New York City, 11001.

Phone:
(888) 888-1234

Email:
support@example.com