Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ????????
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185


Masalalar to´plami
Nomi Annotatsiya Muallif(lar) Til
Материал для чтения по английскому языку для магистрантов O'qish Абидова Д. Ingliz
Информатика курс internet O'qish Кадыров Р., Исаева В. Rus tili
Финансовый и управленческий анализ O'qish Шагиясов Т., Сагдиллаева З. Rus tili
Iqtisodiy atamalar va ish yuritish O'qish Ҳусанов Н., Мираҳмедова З. O'zbekcha lotin
Matematik programmalashtirish O'qish Сафаева Қ., Мамуров, Ш. Бобожонов Э., Шомансурова Ф. O'zbekcha lotin
Oliy matematika(II qism) O'qish Муминова Р. O'zbekcha lotin
Иқтисодий атамалар ва иш юритиш O'qish Ҳусанов Н., Мираҳмедова З. O'zbekcha kiril
Корхонанинг молия бозоридаги фаолияти таҳлили O'qish Сагдиллаева З., Аминов Х. O'zbekcha kiril
Макроиқтисодиёт фанидан масалалар тўплами O'qish Махмудов Б., Хўжаев Х. O'zbekcha kiril
Математик программалаштириш O'qish Сафаева Қ., Мамуров Э., Бобожонов Ш., Шомансурова Ф. O'zbekcha kiril
Олий математика(II қисм) O'qish Муминова Р. O'zbekcha kiril
  © TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov