Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ????????
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185


Kitob
Nomi Annotatsiya Muallif(lar) Til
Finanzwissenschaft deutsch O'qish
Nemis tili O'qish
AMALIY ALOQALAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLIGI (III-QISM) O'qish Абидова Д., Самиёзова М. Ingliz
AMALIY ALOQALAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLIGI (II-QISM) O'qish Абидова Д., Самиёзова М. Ingliz
AMALIY ALOQALAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLIGI (I-QISM) O'qish Абидова Д., Самиёзова М. Ingliz
Банковское право Республики Узбекистан O'qish Rus tili
Внутренний аудит O'qish Rus tili
Основы рынка ценных бумаг O'qish Rus tili
Основы философии O'qish Rus tili
Тексты лекции по теории экономического и соц развития O'qish Rus tili
Аудит финансовой отчетности O'qish Rus tili
Высшая математика O'qish Бабаджанов Ш. Rus tili
Высшая математика. Часть II. O'qish Rus tili
Инновационные методы обучения: Особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического использования O'qish Юлдашев Ю., Бобохужаев И. Rus tili
Качество индустрии рынков O'qish Шохъазамий Ш. Rus tili
Международный аудит O'qish Rus tili
Организация и финансирование инвестиций O'qish Rus tili
Прогнозирование налогов O'qish Rus tili
Русский язык O'qish Rus tili
Секъюриметрика O'qish Шохъазамий Ш. Rus tili
Теория без рискованности действий O'qish Зуфарова Ш., Шохаъзамий Ш. Rus tili
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЦЕННЫЕ БУМАГИ КНИГА II O'qish Шохъазамий Ш. Rus tili
Финансовый учёт O'qish Rus tili
Человек, определивший эпоху O'qish Шарифходжаев М., Рахимов Ф. Rus tili
Численые методы O'qish Бабаджанов Ш. Rus tili
Biznes marketingi O'qish O'zbekcha lotin
Boshqaruv hisobi O'qish O'zbekcha lotin
Ekologiya O'qish O'zbekcha lotin
G'aznachilik O'qish O'zbekcha lotin
Hayot faoliyati xavfsizligi O'qish O'zbekcha lotin
Ichki savdo iqtisodiyot O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiy geografiya O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiy matematik usullar va modellar O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiy tahlil nazariyasi O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiy tizimlar transformatsiyalashuv jarayonlari nazariyasi O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiyotda texnik yozuv O'qish O'zbekcha lotin
Kichik biznes va tadbirkorlikni soliqqa tortish O'qish O'zbekcha lotin
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish O'qish O'zbekcha lotin
Kompleks iqtisodiy tahlil O'qish O'zbekcha lotin
Loyihalash asoslari va ekologik ekspertiza O'qish O'zbekcha lotin
Matematik programmalash O'qish O'zbekcha lotin
Matematik programmalashtirish fanidan mustaqil ishlar majmuasi O'qish O'zbekcha lotin
Mehnat resurslarini muhofaza qilish O'qish O'zbekcha lotin
Menejment nazariyasi O'qish O'zbekcha lotin
Moliya O'qish O'zbekcha lotin
Moliya chizmalarda O'qish O'zbekcha lotin
Naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi O'qish O'zbekcha lotin
O`zbek tili tarixi O'qish O'zbekcha lotin
O'zbekiston sug'urta bozori O'qish O'zbekcha lotin
Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat O'qish O'zbekcha lotin
Pul, kredit va banklar O'qish O'zbekcha lotin
Statistika O'qish O'zbekcha lotin
Statistika bo'yicha praktikum O'qish O'zbekcha lotin
Sug'urta ishi O'qish O'zbekcha lotin
Umumiy pedagogika I kitob O'qish O'zbekcha lotin
Umumiy psixologiya O'qish O'zbekcha lotin
Zamonaviy iqtisodiy tizimlar O'qish O'zbekcha lotin
Аudit asoslari O'qish O'zbekcha lotin
Пул, кредит ва банклар O'qish O'zbekcha lotin
Amaliy audit O'qish O'zbekcha lotin
Audit iktisodi O'qish Hamdamov B. O'zbekcha lotin
Banklarda buxgalteriya hisobi O'qish O'zbekcha lotin
Bozor infratuzilmasi nazariyasi O'qish O'zbekcha lotin
Bozor munosabatlariga o`tish bosqichidagi ko`p ukladli iqtisodiyot va uning takroran hosil bo`lishi O'qish Вахобов А. O'zbekcha lotin
Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish. O'qish O'zbekcha lotin
Davlat budjeti umumta'lim maktablari xarajatlar smetasi O'qish O'zbekcha lotin
Davlat xaridi O'qish O'zbekcha lotin
Excel jadval hisoblagichida iqtisodiy va moliyaviy masalalarni yechish O'qish O'zbekcha lotin
Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi O'qish O'zbekcha lotin
G'aznachilik O'qish O'zbekcha lotin
Iftixor O'qish Шарифходжаев М. O'zbekcha lotin
Iktisodiy nazariya O'qish Тожибоева Д. O'zbekcha lotin
Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiyot nazariyasi 2-qism. O'qish O'zbekcha lotin
Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili O'qish O'zbekcha lotin
Kichik biznes va tadbirkorlikni soliqqa tortish O'qish O'zbekcha lotin
Ma'naviyat asoslari O'qish O'zbekcha lotin
Milliy va jahon iqtisodiyoti. O'qish O'zbekcha lotin
Mintaqaviy statistika O'qish O'zbekcha lotin
Moliyaviy nazorat. O'qish O'zbekcha lotin
Muomala madaniyati O'qish O'zbekcha lotin
Nobank kredit tashkilotlarida buxgalteriya hisobi O'qish O'zbekcha lotin
Real sektor iqtisodiyoti va uni prognozlash O'qish O'zbekcha lotin
Tadbirkorlik asoslari O'qish O'zbekcha lotin
Xalqaro iqtisodiy integratsiya O'qish O'zbekcha lotin
Еkologik monitoring O'qish O'zbekcha lotin
Реклама ва дизайн O'qish O'zbekcha kiril
Аудит O'qish O'zbekcha kiril
АУДИТ 1 жилд O'qish O'zbekcha kiril
АУДИТ 2 жилд O'qish O'zbekcha kiril
Аудит иқтисоди O'qish Ҳамдамов Б. O'zbekcha kiril
Бозор муносабатларига ўтиш босқичидаги кўп укладли иқтисодиёт ва унинг такроран ҳосил бўлиши O'qish Вахобов А. O'zbekcha kiril
Иқтисодиётда ахборот технологиялари фанидан тест саволлари тўплами O'qish Рўзиев А., Алланазаров А., Ерназарова Г. O'zbekcha kiril
Иқтисодий таълимотлар тарихи фанидан тестлар тўплами O'qish Исломов А., Эгамов А., Ахмедов Х., Асатуллаев Х., Жабборова Ж. O'zbekcha kiril
Иктисодий назария O'qish Тожибоева Д. O'zbekcha kiril
Информатика фанидан тест саволлари тўплами O'qish Султонов Б., Рўзийев А., Жамолова Г., Азизова М., Жуманиёзова М. O'zbekcha kiril
Ифтихор O'qish Шарифходжаев М. O'zbekcha kiril
Статистика O'qish O'zbekcha kiril
  © TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov