Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ????????
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185


Darslik
Nomi Annotatsiya Muallif(lar) Til
Экономическая теория O'qish Шарифходжаев М. Rus tili
Bank ishi O'qish Abdullayeva Sh. O'zbekcha lotin
Audit O'qish SH.N.FAYZIEV , R.D.DUSMURATOV, A.A.KARIMOV, I.N.KUZIEV, A.Z.AVLOKULOV O'zbekcha lotin
Audit asoslari O'qish Axmadjanov va Yakudov O'zbekcha lotin
Bank ishi O'qish Абдуллаева Ш. O'zbekcha lotin
Bank ishi O'qish Абдуллаева Ш. O'zbekcha lotin
Budjet Hisoboti O'qish Ostonaqulov O'zbekcha lotin
Buxgalteriya hisobi nazariyasi O'qish Хашимов Б. O'zbekcha lotin
Buxgalteriya hisobi nazariyasi O'qish Хашимов Б. O'zbekcha lotin
darslik O'qish Iralieva O'zbekcha lotin
Halqaro moliya munosabatlari O'qish Вахобов А., Жумаев Н., Бурханов У. O'zbekcha lotin
Matematik dasturlash O'qish Safaeva Q. O'zbekcha lotin
Menejment O'qish Сабирджанова Д. O'zbekcha lotin
Menejment O'qish Сабирджанова Д. O'zbekcha lotin
Menejment nazariyasi O'qish Qosimova O'zbekcha lotin
Moliya O'qish Vahobov А. V., Malikov T. S. O'zbekcha lotin
Moliya O'qish Vohobov O'zbekcha lotin
Moliyaviy tahlil O'qish Вахобов А., Иброхимов.А. O'zbekcha lotin
Moliyaviy va boshqaruv tahlili O'qish Воҳобов А., Иброҳимов А., Ишонқулов Н. O'zbekcha lotin
Moliyaviy va boshqaruv tahlili O'qish Воҳобов А., Иброҳимов А., Ишонқулов Н. O'zbekcha lotin
Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat O'qish Omonov.D O'zbekcha lotin
Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat O'qish Omonov O'zbekcha lotin
Soliqlar va soliqqa tortish O'qish Vaxobov O'zbekcha lotin
Statistika O'qish Шодиев Х. O'zbekcha lotin
Statistika O'qish Шодиев Х. O'zbekcha lotin
XALQARO AUDIT O'qish A.A. KARIMOV, F.R. ISLOMOV, A.Z. AVLOQULOV O'zbekcha lotin
Аудит O'qish Файзиев O'zbekcha lotin
Бюджет ҳисобининг предмети, методи ва услубий асослари O'qish Vaxobov O'zbekcha lotin
?азначилик дарслик O'qish Пўлатов Д., Нурмухамедова Б. O'zbekcha lotin
Доиравий айланишлар модели O'qish Jo`rayev O'zbekcha lotin
Иксодиёт назарияси O'qish Jo'raev O'zbekcha lotin
Кичик бизнесни бош?ариш O'qish Каримов Ф. ва бош?алар O'zbekcha lotin
Молия органлари, Ғазначилик ва унинг ҳудудий бўлинмаларида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг услубий асослари O'qish Vaxobov O'zbekcha lotin
Молия ставкаси O'qish Shodiev O'zbekcha lotin
Математик дастурлаш O'qish Сафаева ?. O'zbekcha kiril
Солиқлар ва солиққа тортиш. O'qish Ва?обов А., Жўраев А. O'zbekcha kiril
Ўзбекистон тарихи O'qish Усмонов Қ., Содиқов М., Бурхонова С. O'zbekcha kiril
Ўзбекистон тарихи O'qish Усмонов Қ., Содиқов М., Бурхонова С. O'zbekcha kiril
Ҳалқаро молия муносабатлари O'qish Вахобов А., Жумаев Н., Бурханов У. O'zbekcha kiril
Банк иши O'qish Абдуллаева Ш. O'zbekcha kiril
Банк иши O'qish Абдуллаева Ш. O'zbekcha kiril
Бухгалтерия ҳисоби назарияси O'qish Хашимов Б. O'zbekcha kiril
Бухгалтерия ҳисоби назарияси O'qish Хашимов Б. O'zbekcha kiril
Валеология асослари O'qish Сайфиддин Фахриддин ў?ли, Рўзиев ?. O'zbekcha kiril
Математик дастурлаш O'qish Сафаева Қ. O'zbekcha kiril
Маънавий юксалиш ва ҳуқуқий баркамоллик O'qish Ғофуров З. O'zbekcha kiril
Менежмент O'qish Сабирджанова Д. O'zbekcha kiril
Менежмент O'qish Сабирджанова Д. O'zbekcha kiril
Молия статистикаси O'qish Шодиев Х. O'zbekcha kiril
Молиявий ва бошқарув таҳлили O'qish Воҳобов А., Иброҳимов А., Ишонқулов Н. O'zbekcha kiril
Молиявий ва бошқарув таҳлили O'qish Воҳобов А., Иброҳимов А., Ишонқулов Н. O'zbekcha kiril
Молиявий таҳлил O'qish Вахобов А., Иброхимов А. O'zbekcha kiril
Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат O'qish Омонов ?.Т., Хўжаев Н.Х., Мадьярова С.А., Эшчонов Э.У. O'zbekcha kiril
Персонални бошқариш O'qish Тўлаганова Ш. O'zbekcha kiril
Пул, кредит ва банклар O'qish Абдуллаева Ш.З. O'zbekcha kiril
Статистика O'qish Шодиев Х. O'zbekcha kiril
Статистика O'qish Шодиев Х. O'zbekcha kiril
Халқаро амалиётда банк назорати O'qish Нор?обилов С., Дадабоева ?., Жўраев Ў. O'zbekcha kiril
Халқаро валюта-кредит муносабатлари O'qish Ш.З. Абдуллаева. O'zbekcha kiril
  © TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov