Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ????????
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185


YANGILIKLAR

06.05.2009  O'zbek tilida yangi elektron kitoblar tayyorlandi:"Kichik biznesni boshqarish" (Xodjaev R., Egamberdiev A., Shoyusupova. F.), "Makroiqtisodiyot fanidan masalalar to’plami" (Maxmudov B., Xo’jaev X.), "Moliyaviy va boshqaruv hisobi" (Ochilov I., Rizaev N., Bolibekov B.).  qo'shimcha >>>

05.05.2009  "Zamonaviy tabiiyot bilimlari kontseptsiyalari. (o’zbek tilida)" J. Rasulova va "Moliviy va bashqaruv tahlil" Z. Sagdillaevoy i T. Shagiyasova ( rus tilida) kitoblari ko’shildi.  qo'shimcha >>>

05.05.2009  Uzbek tilida yangi elektron kitoblar tayyorlandi:

 1. Huquqshunoslik o’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi(o’zbek tili, kiril alifbosida). Ro’ziqulov S.Abdullaev E.Maxkamov Dastur http://el.tfi.uz/pdf/hokds_uzk.pdf
 2. Excel. (o’zbek tili, kiril alifbosida) A. KenjaboyevS. Vapayev A. Allanazarov O’kuv qo’llanma http://el.tfi.uz/pdf/infexc_uzk.pdf
 3. Excel. (o’zbek tili, lotin alifbosida) A. KenjaboyevS. Vapayev A. Allanazarov O’kuv qo’llanma http://el.tfi.uz/pdf/infexc_uzl.pdf
 4. Huquqshunoslik o´zbekiston respublikasi konstitutsiyasi. (o’zbek tili, lotin alifbosida) Ro’ziqulov S.Abdullaev E. Maxkamov M. Dastur http://el.tfi.uz/pdf/hokds_uzl.pdf
 5. Iktisodiy geografiya. (o’zbek tili, lotin alifbosida) Sh.AzimovI. Abdulkasimov O’kuv qo’llanma http://el.tfi.uz/pdf/geouq_uzl.pdf
 6. Iktisodiy nazariya. (o’zbek tili, lotin alifbosida) D. Tojiboeva Kitob http://el.tfi.uz/pdf/iqtnazj_uzl.pdf
 7. Iqtisodiy atamalar va ish yuritish "Uzbek va rus tillari". (o’zbek tili, lotin alifbosida) N.Husanov Z. Mirahmedova Ma’ruzalar matni http://el.tfi.uz/pdf/uzmmt_uzl.pdf
  qo'shimcha >>>

04.05.2009  

 • Magistraturada o´qitiladigan mutaxxassislmk va tanlov fanlaridan o´quv dasturlari to´plami. (III qism).
 • Magistraturada o´qitiladigan mutaxxassislik va tanlov fanlaridan o´quv dasturlari. (IV qism). (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Bank statistikasi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Банк статистикаси. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Магистратурада ўқитиладиган мутаххассислик ва танлов фанларидан ўқув дастурлари. (IV қисм). (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Ish yuritish asoslari. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Секъюриметрика. (рус тилида)
 • Олий матиматика. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Иш юритиш асослари. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Oliy matimatika. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Бухгалтерия ҳисоби назарияси. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Buxgalteriya hisobi nazariyasi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Audit iktisodi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Аудит иқтисоди. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Мrkaziy osiyo avlatlarisoliq tizimi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Марказий оси¸ авлатларисолиқ тизими. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Soliq nazariyasi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Солиқ назарияси. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Soliq qonunchiligi asoslari. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Солиқ қонунчилиги асослари. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Xorijiy mamlakatlar soliq tizimi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Хорижий мамлакатлар солиқ тизими. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Korxona iqtisodiyoti. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Корхона иқтисоди¸ти. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Marketing. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Маркетинг. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Экономика предприятия. (рус тилида)
 • Магистратурада ўқитиладиган мутаххассислмк ва танлов фанларидан ўқув дастурлари тўплами. (III қисм). (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Теория без рискованности действий. (рус тилида)
 • Качество индустрии рынков. (рус тилида)
  qo'shimcha >>>

01.01.2009  O’zbek tilida ikkita yangi darslik kushildi: "Menejment va marketing asoslari." (Abdullaev Yo., Tulyaganova Sh.) va "Marketing" (To’laganova Sh., Sulaymonov B., Boymatova U.).  qo'shimcha >>>

  © TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov