Xabarlar

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2019 yil yanvar oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

Adabiyotlarning batafsil ro'yixatini ko'chirib olish (pdf)

 

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.

2. Мирзиёев Ш.М. Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе.

Darslik

3. Jo‘rayev T. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.

4. Mehmonov S., Karimova Z., Tursunov A. Byudjet tizimi. Darslik.

5. Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S. O‘zbekiston tarixi. Darslik.

6. Scale Up: teacher’s book Course 1: darslik / Boqiyeva G. va boshq.

7. Scale Up: workbook Course 1: darslik / Boqiyeva G. va boshq.

8. Scale Up: student’s book Course 1: darslik / Boqiyeva G. va boshq.

O'quv qo'llanma

9. Abduraxmonov I. Sug‘urta nazariyasi va amaliyoti. O‘quv qo‘llanma.

10. Falsafa asoslari. O‘quv qo‘llanma / Nazarov Q. va boshq.

Monografiya

11. Кенжаев И. Суғурта ташкилотларининг молиявий ресурсларини жойлаштириш самарадорлигини ошириш йўллари. Монография.

12. Mavrulova N. O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida sug‘urta tashkilotlarining raqobatbardoshligini ta‘minlash asoslari. Monografiya.

13. Холйигитова Н. Ўқувчилардаги касб мотивлари барқарорлигига гуруҳий жипсликнинг таъсири. Монография.

Avtoreferatlar

14. Жалилов Ш. Ўзбекистонда ёқилғи-энергетика корхоналари фаолиятини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати.

15. Тўраев А. Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудитни ташкил этиш ва унинг услубиётини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати.

16. Хажимуратов Н. Акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисобот аудитини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.

Dissertatsiya

17. Мусагалиев А. Минтақа бюджет даромадларини шакллантиришда юридик шахсларни солиққа тортиш механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). Иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси.

18. Хажимуратов Н. Акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисобот аудитини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси.

Konferensiya materiallari

19. “Ёшларда касбий мотивларни шакллантиришнинг молиявий-иқтисодий ва педагогик-психологик масалалари” мавзусидаги вазирлик миқёсида ўтказиладиган илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами.

20. “Иқтисодиётнинг асосий тармоқларини модернизациялаш орқали рақобатбардошлигини оширишнинг фундаментал асослари” мавзусида грант тадқиқотлари доирасидаги илмий-амалий конференция материаллари.

21. “Корпоратив бошқарувнинг замонавий стандартларини жорий этишда акциядорларнинг ролини кучайтириш йўллари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами.

 

Ko'p o'qilgan kitoblar:

Valeologiya asoslari

Valeologiya asoslari

Muallif: Ro'ziyev Q.

17/06/2017

O'zbekiston tarixi

O'zbekiston tarixi

Muallif: Burxonova S., Sodiqov M., Usmonov Q.

02/11/2017

Umumiy psixologiya

Umumiy psixologiya

Muallif: Ivanov P. I., Zufarova M. E.

13/11/2017

Dinshunoslik

Dinshunoslik

Muallif: Abduxoliqov J., Yuldosheva S.

13/06/2017

"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan m...

"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan m...

Muallif: Abdullayev A., Ayupov R. H., Kenjaboyev O. T., Ro'ziyev A. O., Sultonov P. S.

15/11/2017

Falsafa tarixi (Sharq va g'arb falsafasi)

Falsafa tarixi (Sharq va g'arb falsafasi)

Muallif: Hojiboev A., Jo'rayev Sh., Mamatov N.

14/06/2017

Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar

Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar

Muallif: Parpiyeva N., Raximov S.

16/06/2017

© 2019 Barcha huquqlar himoyalangan. Axborot-resurs markazi. Vebmaster: Rabbinov J.

TMI e-kutubxonasi