Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185

YANGILIKLAR

06.05.2009  O'zbek tilida yangi elektron kitoblar tayyorlandi:"Kichik biznesni boshqarish" (Xodjaev R., Egamberdiev A., Shoyusupova. F.), "Makroiqtisodiyot fanidan masalalar to’plami" (Maxmudov B., Xo’jaev X.), "Moliyaviy va boshqaruv hisobi" (Ochilov I., Rizaev N., Bolibekov B.).  qo'shimcha >>>

05.05.2009  "Zamonaviy tabiiyot bilimlari kontseptsiyalari. (o’zbek tilida)" J. Rasulova va "Moliviy va bashqaruv tahlil" Z. Sagdillaevoy i T. Shagiyasova ( rus tilida) kitoblari ko’shildi.  qo'shimcha >>>

05.05.2009  Uzbek tilida yangi elektron kitoblar tayyorlandi:

 1. Huquqshunoslik o’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi(o’zbek tili, kiril alifbosida). Ro’ziqulov S.Abdullaev E.Maxkamov Dastur http://el.tfi.uz/pdf/hokds_uzk.pdf
 2. Excel. (o’zbek tili, kiril alifbosida) A. KenjaboyevS. Vapayev A. Allanazarov O’kuv qo’llanma http://el.tfi.uz/pdf/infexc_uzk.pdf
 3. Excel. (o’zbek tili, lotin alifbosida) A. KenjaboyevS. Vapayev A. Allanazarov O’kuv qo’llanma http://el.tfi.uz/pdf/infexc_uzl.pdf
 4. Huquqshunoslik o´zbekiston respublikasi konstitutsiyasi. (o’zbek tili, lotin alifbosida) Ro’ziqulov S.Abdullaev E. Maxkamov M. Dastur http://el.tfi.uz/pdf/hokds_uzl.pdf
 5. Iktisodiy geografiya. (o’zbek tili, lotin alifbosida) Sh.AzimovI. Abdulkasimov O’kuv qo’llanma http://el.tfi.uz/pdf/geouq_uzl.pdf
 6. Iktisodiy nazariya. (o’zbek tili, lotin alifbosida) D. Tojiboeva Kitob http://el.tfi.uz/pdf/iqtnazj_uzl.pdf
 7. Iqtisodiy atamalar va ish yuritish "Uzbek va rus tillari". (o’zbek tili, lotin alifbosida) N.Husanov Z. Mirahmedova Ma’ruzalar matni http://el.tfi.uz/pdf/uzmmt_uzl.pdf
  qo'shimcha >>>

04.05.2009  

 • Magistraturada o´qitiladigan mutaxxassislmk va tanlov fanlaridan o´quv dasturlari to´plami. (III qism).
 • Magistraturada o´qitiladigan mutaxxassislik va tanlov fanlaridan o´quv dasturlari. (IV qism). (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Bank statistikasi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Банк статистикаси. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Магистратурада ўқитиладиган мутаххассислик ва танлов фанларидан ўқув дастурлари. (IV қисм). (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Ish yuritish asoslari. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Секъюриметрика. (рус тилида)
 • Олий матиматика. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Иш юритиш асослари. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Oliy matimatika. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Бухгалтерия ҳисоби назарияси. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Buxgalteriya hisobi nazariyasi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Audit iktisodi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Аудит иқтисоди. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Мrkaziy osiyo avlatlarisoliq tizimi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Марказий оси¸ авлатларисолиқ тизими. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Soliq nazariyasi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Солиқ назарияси. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Soliq qonunchiligi asoslari. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Солиқ қонунчилиги асослари. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Xorijiy mamlakatlar soliq tizimi. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Хорижий мамлакатлар солиқ тизими. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Korxona iqtisodiyoti. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Корхона иқтисоди¸ти. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Marketing. (ўзбек тили, лотин алифбосида)
 • Маркетинг. (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Экономика предприятия. (рус тилида)
 • Магистратурада ўқитиладиган мутаххассислмк ва танлов фанларидан ўқув дастурлари тўплами. (III қисм). (ўзбек тили, кирил алифбосида)
 • Теория без рискованности действий. (рус тилида)
 • Качество индустрии рынков. (рус тилида)
  qo'shimcha >>>

01.01.2009  O’zbek tilida ikkita yangi darslik kushildi: "Menejment va marketing asoslari." (Abdullaev Yo., Tulyaganova Sh.) va "Marketing" (To’laganova Sh., Sulaymonov B., Boymatova U.).  qo'shimcha >>>

© TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov